Definícia

Hlavička webu (header) je dôležitou súčasťou každej webovej stránky. Nachádza sa na vrchu stránky a obsahuje informácie a ovládacie prvky, ktoré pomáhajú návštevníkom orientovať sa na webe a rýchlo nájsť požadované informácie. Okrem toho poskytuje dôležité údaje pre vyhľadávače, ktoré pomáhajú indexovať a správne zobrazovať stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Popis

Hlavička stránky opisuje časť, ktorú vidia a s ktorou interagujú ľudia, zatiaľ čo hlavička webu sa vzťahuje na oblasť HTML kódu, ktorá informuje služby tretích strán o obsahu stránky.

Hlavička webu (head) je definovaná v kóde stránky pomocou značiek <head> </head>. Všetko medzi týmito značkami určuje, ako sa stránka zobrazuje v rôznych službách tretích strán, ako napríklad vyhľadávač Google, Twitter, Facebook a prehliadače. Tieto informácie poskytujú dôležité údaje o stránke, ako napríklad jej názov, meta popisy, štýly, skripty a iné informácie, ktoré sú relevantné pre vyhľadávače a služby, ktoré spracúvajú obsah webových stránok.

Čo hlavička webu obsahuje

Hlavička webu sa zvyčajne skladá z niekoľkých základných prvkov:

Logo: Logo je vizuálny identifikátor webovej stránky a zvyčajne sa nachádza v ľavej časti hlavičky.

Navigačné menu: Navigačné menu obsahuje odkazy na rôzne sekcie a stránky webovej stránky. Pomáha návštevníkom preskúmať obsah a rýchlo sa dostať na požadované stránky.

Hľadacie pole: Hľadacie pole umožňuje návštevníkom vyhľadávať konkrétne informácie na webovej stránke. Pomocou neho môžu návštevníci rýchlo nájsť požadovaný obsah.

Kontaktné údaje: V niektorých prípadoch sa v hlavičke nachádzajú kontaktné údaje, ako telefónne číslo alebo e-mailová adresa, aby návštevníci mohli ľahko komunikovať s majiteľmi stránky.

Príklad

Ukážka header (hlavičky stránky) na webe Visibility