Definícia

Google Sheets je voľne dostupná tabuľková aplikácia od Googlu, ktorá slúži na prácu s dátami. V programe môžete vykonávať množstvo aktivít, od jednoduchých štatistík, až po komplexné výpočty cez vzorce. 

Popis

Google Sheets (známy tiež ako Google SpreadSheet) je súčasťou balíka Google Docs Editors a je dostupný aj ako mobilná, aj webová aplikácia. Konkurečným nátrojom je Microsoft Excel, ktorý však patrí k plateným nástrojom.

Výhody Google Sheets

Tabuľky sa jednoducho upravujú, dajú sa s kýmkoľvek zdieľať cez generovaný link alebo pridaním do dokumentu cez e-mail.

Google Sheets je prepojený aj s ostatnými online nástrojmi od Googlu, viete teda importovať dáta aj z úplne iných hárkov a pracovať s nimi. Tie sa následne vedia automaticky obnoviť vždy, ak nastane v pôvodnom hárku zmena, ktorá by ovplyvnila dáta v vo výpočtoch v druhom.

Cez API si tiež viete do tabuliek naimportovať dáta z úplne iných nástrojov.

Funkcie Google Sheets

Medzi najčastejšie využívané funkcie patrí napríklad počítanie čísel podľa rôznych podmienok, ktoré si navolíte, počet slov, ktoré obsahujú zadanú hodnotu, tvorba grafov a pod.

Okrem výpočtov a štatistík sa však dá použiť na množstvo iných aktivít, ako napríklad tvorbu štruktúry webu, redakčného kalendára, vyhľadávanie zo zoznamu importovaných dát a iné.

Na tomto odkaze nájdete niektoré z najpoužívanejších vzorcov, ktoré využijete v Google Sheets aj Microsoft Excel.

Príklad

Čo je Google Sheets?