Definícia

Pojem gamifikácia je odvodený od anglického slova „game“, teda hra. Nejde však o typickú hru, ale využitie herného princípu v iných oblastiach života, napríklad pri vzdelávaní, učení sa nového, v marketingu alebo v dizajne.

Popis

Gamifikácia nachádza široké uplatnenie v rôznych sférach biznisu aj bežného života. Spočíva vo využívaní takých motivačných procesov, ktoré sú nám známe predovšetkým z hrania hier. Tie totiž často využívajú princíp zbierania bodov, získavania odznakov či iného odmeňovania, posúvanie sa v rôznych leveloch a úrovniach, umiestňovanie sa v rebríčkoch úspešnosti a ďalšie herné elementy. Práve tieto elementy v nás vzbudzujú záujem, udržujú našu pozornosť a dávajú nám pocit zadosťučinenia. Ba čo viac, je to predovšetkým zábava. 

Tak prečo tieto princípy nevyužiť nielen v samotných hrách, ale aj pri učení, práci a inej činnosti, kde sa zíde trochu motivácie navyše? Zbieranie bodov či prekonávanie levelov nám tak pomôže napríklad v učení nových jazykov alebo pri športovaní. Ich využitím v dizajne rôznych aplikácií dokážeme dosahovať lepšie výsledky, aplikácie sa tak stávajú obľúbenejšími a ich predaj stúpa. Inovatívne metódy gamifikácie sa čoraz viac využívajú aj vo vzdelávaní na školách, v pracovnom a biznisovom prostredí či v marketingu.

Prečítajte si tiež náš článok od Julky Michálekovej Základy gamifikácie: Čo treba vedieť skôr, ako začnete.

Príklad

Kde sa v bežnom živote môžeme stretnúť s gamifikáciou? Príkladom môžu byť známe aplikácie, ako sú napr. Duolingo či Waze. Tie využívajú hravú grafiku, rôzne symboly, princíp odmeňovania či prekonávanie úrovní, vďaka čomu sa naučíme lepšie cudzí jazyk alebo sme pozornejší k navigácii. Úspešnosť týchto aplikácií je len potvrdením, že gamifikácia naozaj funguje a ľudí baví.

Ukážka gamifikácie

Ukážka aplikácie na učenie sa jazyka Duolingo, ktorá je vytvorené na herných princípoch