Skratka FOBO znamená fear of becoming obsolete (strach zo zastarania). Tento pojem sa vzťahuje na obavy, že sa stanete zastaranými alebo irelevantnými v dôsledku technologického pokroku, zmien v priemysle alebo vývoja nových zručností a vedomostí, ktoré požaduje trh práce.

Popis

Strach zo zastarania je častý medzi profesionálmi v rýchlo sa meniacich odvetviach, ako sú technológie, medicína či marketing. Tento strach môže viesť k neustálemu tlaku na sebavzdelávanie, získavanie nových certifikátov a udržiavanie kroku s inováciami. V dnešnom jazyku – FOBO.

Príklady FOBO v našich životoch

Nezáleží na tom, v akom odbore pracujete, lebo aj Svěráka nahradil vo filme stroj na vratné fľaše. Toto ale môžu byť najčastejšie prípady:

Technologický priemysel: Programátor, ktorý sa obáva, že jeho súčasné znalosti programovacích jazykov budú čoskoro zastarané, môže neustále vyhľadávať nové kurzy a certifikáty, aby si udržal konkurenčnú výhodu.

Medicína: Lekár, ktorý sa obáva, že nové liečebné metódy a technológie znižujú dôležitosť jeho doterajších znalostí a zručností. Môže tak investovať príliš veľa času a peňazí do ďalšieho vzdelávania a odborných konferencií.

Marketing: Marketér, ktorý sa obáva, že tradičné metódy marketingu budú prekonané novými digitálnymi technológiami a umelou inteligenciou. Pod týmto tlakom môže neustále sledovať nové trendy a nástroje, aby zostal vo svojom odbore potrebný.

Ako sa vyrovnať s FOBO

Sebadôvera: Vytvorte si zdravú sebadôveru vo svoje schopnosti a úspechy. Pripomeňte si, že vaša hodnota nie je len v technických zručnostiach, ale aj v schopnosti riešiť problémy a prispievať k atmosfére v tíme.

Mentoring a networking: Spojte sa s odborníkmi a mentormi vo vašom odbore. Zdieľanie skúseností a poznatkov môže pomôcť udržať si prehľad o najnovších trendoch a technológiách.

Priebežné vzdelávanie: Vzdelávajte sa a získavajte nové zručnosti, ktoré sú relevantné vo vašom odvetví. Týmto spôsobom môžete zmierniť strach zo zastarania. Ale všetko s mierou.