Definícia

JOMO je skratka pre „joy of missing out“, čo v preklade znamená „radosť zo zmeškania“. Je opakom FOMO.

Popis

JOMO predstavuje zmenu myslenia, pri ktorej človek zažíva pocit spokojnosti alebo radosti. To zamená, že namiesto sociálnych udalostí, neustáleho sebarozvoja či scrollovania sociálnych sietí, sa sústredí na svoje osobné záujmy, relaxáciu alebo načerpanie nových síl.

 Ide o protiklad k FOMO (Fear of Missing Out), ktorý označuje strach zo zmeškania alebo obavy, že by sme mohli niečo dôležité vynechať.

JOMO zahŕňa prijatie toho, že nemôžeme byť súčasťou každej aktivity alebo udalosti a že je v poriadku, keď si vyberieme pokojnejšiu alternatívu, ktorá nás bude napĺňať. Môže to zahŕňať činnosti ako napríklad čítanie knihy, meditáciu, trávenie času v prírode alebo, jednoducho, oddychovanie bez pocitu, že niečo zmeškáme.