Definícia

Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK UCM) je vzdelávacia inštitúcia zameraná na štúdium masmédií, marketingovej komunikácie a digitálnych hier. Vznikla ako súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, s cieľom poskytovať študentom komplexné vzdelanie v dynamicky sa rozvíjajúcich oblastiach mediálnej komunikácie. 

Popis

FMK je známa svojím kvalitným akademickým prostredím, ale aj praktickým prístupom k vzdelávaniu, čo z nej robí významné centrum pre štúdium médií na Slovensku.

Absolventi FMK

Fakulta je charakterizovaná ako mladá, moderná a dynamická a je považovaná za alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, ako aj pracovníkov v reklamných, marketingových a PR agentúrach, herných a vývojárskych štúdiách a organizáciách a tiež renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe.

Vybavenie FMK

FMK je vďaka podpore európskych štrukturálnych fondov vybavená najmodernejším multimediálnym HD štúdiom na Slovensku.

Fakulta tiež vytvorila kreatívnu a eventovú agentúru, vydáva univerzitný časopis Atteliér, prevádzkuje fakultné rádio Aettertelevíziu FMK TV, založila univerzitný spevokol UniTTy a organizuje fotografické výstavy a filmové prehliadky tvorby študentov. 

Študenti majú tiež možnosť angažovať sa v oblasti teórie digitálnych hier, vrátane organizovania herného festivalu UniCon a tvorby hier na Game Jamoch.