Definícia

KAMAKO je skratka pre Katedru marketingovej komunikácie v Bratislave. Ide o akademické oddelenie na Filozofickej fakulte UK. Jej hlavným poslaním je výučba a výskum v oblasti marketingovej komunikácie.

Popis

Katedra marketingovej komunikácie vznikla v roku 1996 a poskytuje bakalárske aj magisterské štúdium. Spočiatku ako prvá poskytovala štúdium propagácie. Dnes je vďaka svojmu kreatívnemu prístupu, vášni pre inovatívne myšlienky a úspechom jej absolventov jednou z najdynamickejších a najvyhľadávanejších katedier na fakulte. Z tejto katedry už vyšlo viac ako 1500 absolventov.

Katedra sa od samého počiatku zameriava na prepojenie teórie s praxou, čo študentom umožňuje praktické skúsenosti prostredníctvom spolupráce s reálnymi agentúrami a klientmi, vrátane spolupráce s agentúrou TRIAD a mestom Bratislava.

Dôraz na praktickú orientáciu v edukačnom programe a možnosť pracovať počas štúdia zaručuje študentom a absolventom katedry rozmanité príležitosti pre uplatnenie v odbore. 

Absolventi KAMAKO

Absolventi KAMAKO často nájdu uplatnenie v oblastiach, ako sú reklamné a mediálne agentúry, marketingové a PR oddelenia spoločností, masmédiá či verejné a štátne inštitúcie, pričom mnohí si tiež zakladajú vlastné agentúry. Mnohí sa stali významnými osobnosťami v marketingovom a reklamnom sektore na Slovensku.

Absolventmi KAMAKO sú napríklad:

  • Andrej Csino – kreatívny riaditeľ slovenskej agentúry Core4,
  • Michal Pastier – spolumajiteľ a kreatívny riaditeľ reklamných agentúr Zaraguza Bratislava a Zaraguza Praha,
  • Tamara Šimončíková Heribanová – spisovateľka, novinárka a moderátorka.

Zakladateľ KAMAKO prof. Pavol Horňák

Pavol Horňák, absolvent Filozofickej fakulty UK, od roku 1978 formoval oblasť propagácie a v roku 1996 založil Katedru marketingovej komunikácie. Jeho práca a vedenie v oblasti etiky, teórie a histórie reklamy majú nezastupiteľné miesto v srdciach jeho študentov a kolegov.

Dňa 7. 6. 2023 prof. Pavol Horňák zomrel.