Definícia

Domovská stránka je webová stránka, ktorá sa zobrazuje ako prvá pri otvorení internetového prehliadača alebo pri kliknutí na tlačidlo domov v prehliadači. Táto stránka slúži ako východiskový bod pre používateľa pri používaní internetu a poskytuje prístup k dôležitým informáciám, službám alebo funkciám.

Popis

Pri výstavbe domovskej stránky by sme mali dbať na jednoduchosť a zrozumiteľnosť – cieľom je okamžité rozpoznanie účelu a spôsobu použitia návštevníkom za zachovania rýchleho prístupu k najdôležitejším informáciám (napr. pomocou navigačných odkazov). 

Domovská stránka by mala mať prehľadný a dobre štruktúrovaný dizajn, informácie by mali byť usporiadané hierarchicky a logicky; nutné je nezabudnúť na aktualizáciu uverejnených informácií so zachovaním relevancie pre čitateľov.

Aby ste predišli odlivu návštevníkov z webu, postarajte sa o optimalizáciu domovskej stránky pre rýchle načítanie a kompatibilitu s rôznymi typmi zariadení (napr. mobil, tablet); vďaka implementácii analytických nástrojov získate prehľad o tom, či vaša stránka napĺňa potreby návštevníkov.

Na čo nezabudnúť: Vyžaduje vaša stránka prihlásenie alebo sprístupňuje citlivé informácie? Nezabudnite na primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov používateľov.

Prečítajte si tiež náš článok o tom, Ako nastaviť Google ako domovskú stránku v rôznych typoch prehliadačov či na čo nezabudnúť pri tvorbe webovej stránky.