Definícia

Buzzword je termín, ktorý sa používa na označenie moderných a populárnych slov, fráz alebo pojmov. Slovo buzzword pochádza z anglického buzz = bzučať a word = slovo a v slovenčine preň neexistuje ekvivalent.

Popis

Buzzwordy sú súčasťou ľudskej komunikácie a často sa objavujú v médiách, marketingu a verejnej diskusii, aj v slangu či žargóne.

Používajú sa na označenie nových trendov a konceptov. Je dôležité uvedomiť si, že buzzwordy nemusia vždy obsahovať hlboký alebo konkrétny význam. Sú často využívané na zdôraznenie alebo zaujatie pozornosti. 

Buzzwordy môžu slúžiť na vytvorenie dojmu, že je niečo moderné, inovatívne alebo dôležité, aj keď to nemusí byť vždy pravda. Napríklad v oblasti marketingu môžu buzzwordy zahŕňať termíny ako „umelá inteligencia“ či „lovebrand“.