Definícia

Board vo svete riadenia firiem označuje vrcholový orgán zodpovedný za strategické rozhodovanie a dohľad nad procesným fungovaním spoločnosti. Je zložený z riadiacich členov, ktorí majú na starosti rozhodovanie o dôležitých otázkach, posúdenie výkonnosti organizácie a jej následné smerovanie.

 Štruktúra boardu

 Predseda (Chairman):

  • Vedie zasadnutia boardu.
  • Zabezpečuje, aby board plnil svoje povinnosti.
  • Spolupracuje s výkonným riaditeľom/riaditeľkou alebo túto rolu zastáva priamo CEO/výkonný riaditeľ.

 Výkonný riaditeľ (CEO):

  • Je zodpovedný za každodenné vedenie spoločnosti.
  • Implementuje rozhodnutia boardu.
  • Pravidelným spôsobom informuje board o vývoji a výsledkoch.

 Členovia boardu – riaditelia/manažéri:

  • Prispievajú svojím know-how a skúsenosťami.
  • Rozhodujú o stratégii a významných otázkach spoločnosti.
  • Monitorujú finančnú integritu a riadenie rizík.
  • Rozhodujú o odmeňovaní výkonných pracovníkov.

 Jednou zo zásadných činností je aj zasadnutie boardu, kde sa pravidelne členovia stretávajú na formálnych zasadnutiach. Preberajú BAU úlohy a schvaľujú stratégiu, rozpočet a dôležité činnosti. Okrem iného board rozhoduje o dlhodobých cieľoch a smerovaní spoločnosti.