Definícia

CEO je skratka anglického výrazu Chief Executive Officer. Do slovenčiny tento pojem môžeme preložiť ako generálny riaditeľ. Ide o najvyššiu pozíciu v každej organizácii. CEO má na starosti chod celej spoločnosti.

Popis

CEO je zodpovedný za úspech i neúspech spoločnosti. CEO tiež reprezentuje spoločnosť pred akcionármi, médiami či širokou verejnosťou. Od CEO sa tiež očakáva, že vyváži potreby zákazníkov, zamestnancov, investorov a ostatných akcionárov. Úlohou generálneho riaditeľa je v konečnom dôsledku zabezpečiť, aby veci bežali hladko.

CEO je tiež súčasťou boardu firmy.

Kto môže byť CEO?

Kto môže byť CEO závisí od konkrétnej spoločnosti a jej vnútorných pravidiel. 

Väčšinou však ide o osobu, ktorá má vysoké manažérske skúsenosti a odborné znalosti v oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí.

Aké funkcie plní CEO?

Funkcie CEO sú rôznorodé, ale zahŕňajú napríklad:

  • riadenie a vedenie spoločnosti,
  • reprezentáciu spoločnosti pred akcionármi a verejnosťou,
  • tvorbu a implementáciu stratégie spoločnosti,
  • plánovanie a realizáciu dlhodobých cieľov spoločnosti,
  • rozhodovanie o investíciách a rozpočte spoločnosti,
  • riešenie konfliktov a riadenie krízových situácií.