Definícia

Animácia je vyvolanie ilúzie pohybu prostredníctvom statických obrazov idúcich za sebou. Slovo animácia pochádza z latinčiny a znamená oživovanie. Predstavuje formu tvorby, ktorá je ľahko vnímateľná pre široké spektrum publika.

Popis

Animácia je tvorená obrazmi, ktoré sa mierne líšia od seba a sú zobrazované takou rýchlosťou, aby pozorovateľ získal dojem spojitého pohybu. Obrazy môžu byť vytvorené kresbou, maľbou, fotografiou či počítačovými programami. Moderná animácia tvorená softvérmi umožňuje tvorbu komplexných vizuálnych efektov a realistických postáv, čo rozširuje jej možnosti uplatnenia.

Medzi najlepšie programy na tvorbu animácie patria:

  • Adobe Character Animator – jednoduchý program, vhodný pre skúsených, ale aj nováčikov. Animácia sa rozhýbe na základe príkazov.
  • Animaker – online platforma na tvorbu animácie s veľkou knižnicou šablón a jednoduchým ovládaním.
  • Vyond – aplikácia vhodná najmä pre pracovné oblasti. Disponuje širokou škálou obrazových, ale aj zvukových materiálov. Vhodné najmä na vytváranie animovaných pracovných postupov a informačných videí.
  • Adobe Animate – vytváranie klasických 2D animácií.
  • Adobe After Effects – vytváranie vizuálnych efektov, ale aj titulkov. Pracuje s postavami v 2D aj 3D rozmere. Ide o profesionálny nástroj.

Animácia je dynamické umenie, ktoré neustále mení svoj potenciál s príchodom nových technológií. Jej využitie je nielen vo filmovom priemysle, ale aj v oblasti vzdelávania, vedy a reklamy. Stala sa súčasťou moderného marketingu, kde predstavuje silný nástroj na tvorbu pútavých kampaní. 

Príklad

K známym animáciám vo vzťahu k marketingovým kampaniam patrí napr.:

  • Alza – postava Alzáka
  • Red Bull – animované, kreslené reklamy
  • Mall – slon Malvin
  • Dedoles – škrečky
  • Tatra banka – Detská aplikácia TABI