Definícia

Affiliate marketing predstavuje istý druh pracovnej spolupráce medzi firmou/predajcom a sprostredkovateľom (affiliate partnerom), pri ktorej dochádza k propagovaniu produktu alebo služby danej firmy inou osobou (sprostredkovateľom) na rôznych komunikačných kanáloch a ideálne aj relevantnej cieľovej skupine.

Popis

Cieľom affiliate marketingu je rozšírenie komunikačných kanálov, oslovenie nových, potenciálnych zákazníkov a takisto aj konverzie. Tie sa môžu líšiť, no najčastejšie ide o predaj.

Na to, aby mali firmy prehľad o úspešnosti affiliate programu, pridelia sprostredkovateľovi jedinečný kód, prostredníctvom ktorého dokáže firma merať jeho úspešnosť. Pri affiliate marketingu je pre sprostredkovateľa dôležité, aby zákazníci, ktorým produkt či službu predal, použili jeho kód pri platbe alebo koncovej konverzii. Takto obe strany získajú prehľad o efektivite spolupráce, pričom sprostredkovateľ za každého nového zákazníka, ktorý kod použil, získa províziu. Spôsob a výška odmeňovania provízií závisí od spoločnej dohody medzi firmou a affiliate partnerom.

Jednou z reklamných affiliate sietí je napríklad .dognet.