Definícia

Addons sú doplnky alebo rozšírenia pre programy a aplikácie. Ich úlohou je pridať programu novú funkcionalitu alebo upraviť už existujúcu. Najčastejšie využitie nachádzajú doplnky napr. v hrách, webových prehliadačoch či textových editoroch.

Popis

Hlavnou výhodou addons je príležitosť získať nové funkcie a prispôsobiť vybranú aplikáciu/program svojim potrebám. To môže zahŕňať nielen možnosť efektivizácie pracovných postupov, ale aj úpravu používateľského rozhrania – napr. zmena vzhľadu, usporiadanie obsahu.

Addons sú overeným spôsobom aktualizácie programu bez potreby zásahu do jeho základov, vďaka čomu vedia promptne reagovať na požiadavky používateľov, ako aj potreby zabezpečenia, atď. 

Kompatibilitu s addons poskytuje väčšina dostupných internetových prehliadačov, vrátane Google Chrome, Mozilla Firefox; vlastné rozšírenia poskytuje aj prehliadač pre zariadenia s iOS, Safari.

Už neodmysliteľnou súčasťou sú napr. rozšírenia na hernej platforme Steam, ktoré používateľom umožňujú meniť vzhľad a pridávať nový obsah, pričom niektoré módy sú dostupné iba za poplatok.

Príklad

Pozrite si dostupné doplnky pre Google Chrome.