Definícia

Above the fold predstavuje hornú časť webovej stránky, ktorá sa používateľom zobrazí bez toho, aby scrollovali nižšie. Prvý dojem je dôležitý, a preto by sa nad foldom, teda zalomením stránky, mal nachádzať zaujímavý a pútavý obsah. 

Popis

Pojem above the fold siaha do čias, keď digitálny marketing ešte neexistoval, a noviny sa predávali v stánkoch na každom rohu. Tie boli na pultoch preložené na polovicu, takže okoloidúci videli iba vrchnú polovicu titulnej strany. Vydavatelia si rýchlo uvedomili, že ak chcú prilákať zákazníkov, musia do tejto časti umiestniť tie najzaujímavejšie titulky a obrázky

V súčasnosti sa pojem above the fold zväčša spája s webovými stránkami, ale princíp ostáva rovnaký. Webové stránky nemajú fyzický záhyb ako noviny, no pod záhybom sa rozumie časť, ktorú používatelia po príchode na stránku vidia ako prvú. Preto by sa mal v tejto časti nachádzať taký obsah, ktorý je kľúčový pre dosiahnutie vašich obchodných cieľov. Obsah by mal okamžite upútať pozornosť a mal by zodpovedať tomu, čo používateľ hľadá. V opačnom prípade odchádza a pravdepodobne otvára stránku konkurencie.

Pri takom veľkom množstve rôznych zariadení, veľkostí a rozlíšeniach obrazovky je náročné definovať, kde above the fold presne končí. Vo všeobecnosti však platí, že ide o rozmer 1 000 × 600 pixelov.

Príklad