Spolupráca s klientom RVmagnetics na poli SEO a contentu beží už viac ako 3 roky, za ktoré sme si vybudovali veľmi dobrý vzťah, ktorý sa nám podarilo povýšiť až na strieborný Digital PIE. V nasledujúcej case study poukazujeme na to, ako sa nám podarilo zvýšiť organickú návštevnosť a vybudovať zaujímavý a edukatívny obsah.

Predstavenie klienta

RVmagnetics je slovenská R&D firma založená v roku 2015, ktorá vyvinula unikátnu technológiu najmenšieho pasívneho senzora na svete. Marketingová spolupráca medzi RVmagnetics a Visibility začala v marci 2021, pričom od začiatku bola kooperácia zameraná na SEO a tvorbu/koordináciu obsahu.

Hlavné zhrnutie

V rámci marketingovej spolupráce sme sa zamerali na tvorbu kvalitného a odborného obsahu, s ktorým sa nám dlhodobo darí zlepšovať pozície a zvyšovať organickú návštevnosť z celého sveta, čo má zásadný význam pre obchodné výsledky spoločnosti.

Najväčšie výzvy

Hlavnou výzvou bol fakt, že klient sa pohybuje vo veľmi niche segmente a vyvíja technológiu, o ktorej firmy nemusia ani vedieť, že existuje. Vyhľadávací zámer súvisiacich kľúčových slov bol často pre nás irelevantný.

Insight

RVmagnetics je R&D spoločnosť zo Slovenska, ktorá vytvorila unikátnu technológiu najmenšieho pasívneho senzora na svete. Technológia slúži na meranie rôznych fyzikálnych veličín a javov, ako sú teplota, tlak, vibrácie, elektrický prúd a ďalšie iné. Svoj systém odprezentovali aj na EXPO Dubaj.

Hlavným špecifikom projektu bola skutočnosť, že ide o veľmi úzky segment a webstránka na začiatku spolupráce trpela nízkou organickou návštevnosťou s takmer nulovou výkonnosťou obsahu. Nemenej dôležité bolo nielen túto návštevnosť zvýšiť, ale takisto zlepšiť povedomie o firme ako takej.

Riešenie

Riešením bolo využiť overené postupy optimalizácie a ich efektívnu implementáciu na špecifický segment vedy a výskumu pre mladú firmu fungujúcu v počiatkoch na báze startupu. Vzhľadom na dlhšie fungujúcu spoluprácu sme vedeli stavať na vysoko odbornom obsahu s dobrou výkonnosťou.

V rámci projektu sme preto mali vždy zmapované kľúčové slová, na ktoré sa ešte nezobrazujeme, ale sú pre nás relevantné. Takisto sme aktívne komunikovali s programátorom klienta v otázkach technických nedostatkov na úrovni sitemapy, presmerovaní, nefunkčných stránok či štruktúrovaných dát pre možnosť zobrazovania rozšírených výsledkov na Googli.

Riešenie bolo výnimočné, lebo sme skombinovali best practices zo SEO spolu s vysoko odborným know-how od klienta v oblasti vedy, výskumu, fyziky či investovania do R&D. Kombináciou odbornosti sme dokázali spracovať niekoľko článkov a desiatky slovníkových pojmov, ktoré teraz nosia drvivú časť organickej návštevnosti.

Príklady najnavštevovanejších článkov a slovníkových pojmov za kalendárny rok 2023:

Vzhľadom na to, že klient vedel pravidelne tvoriť zaujímavý obsah pre širokú cieľovku, dokázali sme ho na našej strane z hľadiska SEO vylepšiť tak, aby sme s ním vedeli správne cieliť na relevantné kľúčové slová a zodpovedať zámeru hľadania.

Výsledky

Primárne ciele:

  • Zvýšenie organickej návštevnosti o 30 % medziročne.
  • Zvýšenie organických používateľov o 30 % medziročne.
  • Zvýšiť počet kľúčových slov v TOP 20 o 35, čo predstavuje 30 % zlepšenie medziročne.

Dosiahnuté výsledky:

  • Medziročné zvýšenie organic sessions o 50 %.
  • Medziročné zvýšenie users o 70 %.
  • Zvýšenie počtu kľúčových slov v TOP 20 v horizonte 12 mesiacov o 250 %.

Testimonial a poďakovanie klienta

Spolupráca s Visibility podporuje stratégiu RVmagnetics a má zásadný význam a prepojenie na obchodné výsledky spoločnosti. Počas posledných dvoch rokov rozsah SEO aktivít, ich konzistencia a neustále dopĺňanie nového obsahu prispela k skráteniu obchodného cyklu (od prvého kontaktu so zákazníkom až po predaj) a tiež k spoluprácam s väčším počtom spoločností Fortune 500.

Dnes sú takmer dve tretiny tržieb spoločnosti generované na základe dopytov z webstránky RVmagnetics. Kým je spoločnosť schopná v priebehu roka uspokojiť cca 30 – 35 projektov, dopytov zo samotnej webstránky je cca 100 ročne a sú doplnené o ďalšie vygenerované na konferenciách, veľtrhoch, podnikateľských misiách a vedeckých podujatiach.

Väčšie množstvo dopytov ako sme schopní uspokojiť nám prináša možnosť viac sa sústrediť na výber spoľahlivých partnerov a kvalitu výskumno-vývojových spoluprác.

Vladimír Marhefka

Vice-Chairman of the Board, RVmagmetics, a.s.

LinkedIn Vladimír Marhefka