Možno ste si aj vy našli na internete o sebe informácie, o ktorých ste si mysleli, že nikdy neuzrú svetlo sveta. Dôvody mohli byť viaceré. Napríklad ste si zabudli nastaviť pravidlá zdielania svojho súkromia na internete, alebo o vás jednoducho niekto uverejnil informáciu, ktorú podľa práva verejnosti na informácie, mohol uverejniť. Či sa vám daná informácia o vás páčila, alebo nie, je druhá vec.

Kauza Španiel vs. Google

Dnes už ale máte právo zabrániť Googlu, aby na niektoré informácie o vás odkazoval. Stalo sa tak po uzavretí dlhej kauzy týkajúcej sa súkromia Španiela M. C. Gonzáleza. Ten po zadaní svojho mena do vyhľadávača Google, našiel dva odkazy na nepríjemné informácie týkajúce sa jeho osoby. González sa rozhodol, že chce dané údaje z internetu odstrániť. Podal sťažnosť jednak na vydavateľa denníka a jednak na prevádzkovateľa vyhľadávača Google.

Prípad riešil až Európsky súdny dvor, ktorý rozhodol nasledovne:

  • Google musí akceptovať požiadavky bežných ľudí na odstránenie ich osobných údajov z výsledkov vyhľadávania.
  • Je zodpovedný za spracovanie osobných informácií na internetových stránkach tretích strán.
  • Ak sú príslušné výsledky nevhodné, irelevantné alebo už nie sú relevantné, alebo sú neúmerné vzhľadom na účely, na ktoré boli spracované, majú byť z odkazovania odstránené. (zdroj: support.google.com)

Na základe tohto rozhodnutia, musel Google dané odkazy na osobné údaje Gonzáleza z vyhľadávania odstrániť. Takisto vytvoril formulár, cez ktorý môžete aj vy podať žiadosť o odstránenie obsahu z vyhľadávania.

Prečo to problém rieši iba čiastočne?

V prípade podania sťažnosti na vydavateľa denníka, súd Gonzálezovi nevyhovel. Vydavateľ, ktorý informáciu o Gonzálezovi zverejnil, ju odstrániť nemusel. A tak požiadavka Španiela, aby bol internetom „zabudnutý“ a o ktorú sa celá kauza opiera, bola splnená iba čiastočne. Pretože „Aj keď spoločnosť Google odstráni tieto stránky z výsledkov vyhľadávania Google, budú existovať aj naďalej a budú sa dať nájsť priamo (prostredníctvom príslušnej adresy URL) alebo na iných vyhľadávacích nástrojoch.“, môžete sa dočítať na oficálnych stránkach Google.

Rozhodnutím Európskeho súdu sa dosiahlo teda iba to, že sa zúžili cesty vyhľadania niektorých informácií.

Čo z toho vyplýva?

Európsky súd už raz rozhodol a Google sa tomu musel prispôsobiť. Nemyslite si ale, že odstránenie obsahu z výsledkov Google vyhľadávania je jednoduché. Musíte splniť mnohé kritériá a dôvody odstránenia si pred Google (alebo inými príslušnými orgánmi) naozaj obhájiť. Takisto rátajte s tým, že dátum, kedy bude odkaz naozaj odstránený, nie je nikdy vopred daný a splnenie vašej požiadavky sa môže ťahať donekonečna.

Rozhodnutie sa navyše týka iba fyzických osôb a tak firmy, ktoré by chceli očistiť svoje meno na internete, touto cestou veľa nezmôžu.

Nebolo by preto jednoduchšie, naučiť sa chrániť svoje súkromie na internetebudovať si dobré meno firmy hneď od začiatku, aby ste nemuseli riešiť prípadné problémy s online reputáciou?

V ďalšom blogu vám prinesiem návody, ako si chrániť svoje súkromie a reputáciu na internete. Potom budete mať nemej dôvodov, žiadať Google o vymazanie.