Google poskytuje všetkým webmasterom niekoľko užitočných nástrojov, hádam najznámejší a najpoužívanejší je Analytics, veľké množstvo ľudí využíva aj funkcie vo Webmaster Tools. Spolu tvoria komplexnú analytiku, ktorá postačuje pre väčšinu webových stránok.

Je ale zaujímavé porovnať niektoré číselné štatistiky, ktoré poskytuje aj Analytics aj Webmaster Tools, pretože nie vždy sa zhodujú. Napríklad taký počet organických návštev z hlavných kľúčových slov, ako príklad si môžeme zobrať web airletenky.sk, ktorého priemerná pozícia vo vyhľadávaní na slovo „letenky“ je podľa Webmaster Tools 3,5.

Analytics ukazuje za rovnaké obdobie 22.12.2010-21.1.2011 765 návštev, zatiaľ čo Webmaster Tools registruje len 720 klikov zo SERPu.

Google AnalyticsGoogle Analytics

screen webmasterGoogle Webmaster Tools

Pri niektorých slovách sú rozdiely ešte väčšie, napríklad aj také druhé v poradí (Hong Kong) ma v Analytics 10 návštev, Webmaster Tools ukazuje až 73.

Samozrejme štatistických rozdielov by sme našli viacero. Podľa Google samotného, dôvody sú hlavne tri:

  1. Google Webmaster Tools je založené na informáciách z crawlovania, zatiaľ čo Analytics dostáva informácie keď sa užívateľ dostane na stránku a prípadne urobí nejakú akciu.   Tu sa môžu objaviť nejaké rozdiely, kedže GWT síce disponuje informáciami o návšteve okamžite, ale publikuje ich až po tom, čo príde crawler na daný web.
  2. GWT ešte upravuje informácie, s ktorými pracuje, napríklad odstraňuje duplikáty a niektoré návštevy robotov.
  3. GA získava dáta iba od užívateľov, ktorí majú zapnutý Javascript.

Navyše Google Analytics bude rátať ako jednu návštevu v intervale 30 minúť aj prípad, keď návštevník:

  1. Príde na stránku cez Google search
  2. zostane na stránke 5 minút
  3. odíde naspäť do SERPu Google
  4. vráti sa naspäť cez SERP na tú istú stránku

Všetko sa to odohralo v intervale 30 minút a takáta aktivita sa bude brať ako:

  • 2 návštevy cez dve rôzne hľadané frázy vo Webmaster Tools
  • 1 návšteva cez jednu hľadanú frázu v Google Analytics

Realita je také, že keď používate 5 rôznych analytických nástrojov, pravdepodobne získate 5 rôznych číselných štatistík a to jednoducho preto, že každý nástroj má iné metriky a iné spôsoby merania jednotlivých metrík a ako vidieť v našom prípade, ani dva nástroje od toho istého „výrobcu“ nezaručujú, že sa dáta budú zhodovať na 100%.