Ironic door signOdstraňovaniu či posúvaniu negatívnych príspevkov vo vyhľadávaní sa vo VISIBILITY venujeme vrámci nášho projektu reputation.sk hlavne pomocou SEO techník, na Google však existujú aj iné metódy.

Vo všeobecnosti nechce Google veľmi zasahovať manuálne do výsledkov vyhľadávania, pretože by tak mohol stratiť kredit o nestrannosti, objektivite a relevancii výsledkov, čo je vlastne gro biznisu pre túto spoločnosť. Preto je pochopiteľné, že akékoľvek zásahy do výsledkov Google odmieta riešiť s jednotlivcami či firmami. Samozrejme až na výnimky a tým sú hlavne porušenia Copyrightu.

Google berie otázky vlastníckych práv vážne, dokazuje to aj YouTube, ktorý patrí internetovému gigantovi a ktorý veľmi dôsledne posudzuje jednotlivé podnety ohľadom copyrightu videí, ktoré boli uploadnuté užívateľmi. Automatizovaný detekčný systém dokonca dokáže rozpoznávať zvukovú stopu vo videách a ak má podozrenie, že sa môže jednať o porušenie vlastníckych práv, užívateľovi sa objaví upozornenie a video je zaslané k manuálnemu prevereniu editorovi.

sc

V USA bol v roku 1998 prijatý takzvaný Digital Millennium Act, ktorý sa zaoberá hlavne vlastníckymi právami v elektronickom svete a na základe neho môže majiteľ obsahu požiadať Google, ak sa vo výsledkoch vyhľadávania objavuje stránka, ktorá tieto práva porušuje. A samozrejme netýka sa to len vyhľadávania, ale viacerých služieb Google, ktoré hosťujú alebo zobrazujú užívateľský obsah. Sťažnosť môžete poslať priamo cez formulár.