Vravíte si banálna záležitosť, veď to predsa robí každý. Aj dnes sa nám však veľmi často stáva, že mnohí klienti, ktorí k nám prídu, toto prepojenie nastavené nemajú. Pritom je toto nastavenie jednoduché, rýchle a získate prostredníctvom neho množstvo štatistík, ktoré vám pomôžu pri optimalizácii PPC kampaní a zlepšíte si prehľad vo svojom Google Analytics účte.

Poriadok v Google Analytics

Najdôležitejšiu funkciu, ktorú získate prepojením Google Analytics s Google Adwords účtom, je automatické tagovanie reklám. Nemusíte mať tak svoje reklamy otagované manuálne (čo veľa klientov, ktorí si robia kampane sami, nemajú). Prepojením sa všetky reklamy z Google Adwords budú automaticky tagovať a vy v Google Analytics získate prehľadné štatistiky Google Adwords kampaní.

Pokiaľ nemáte nastavené tagovanie reklám, všetka návštevnosť sa vám automaticky započítava do organickej návštevnosti a vzniká vám v dátach bordel. Akonáhle vykonáte prepojenie účtov a nastaví sa automatické tagovanie, návštevnosť z vašich kampaní sa počíta do „Paid Search” a organická návštevnosť sa vám „vyčistí”.

Medzi ďalšie výhody, ktoré prepojením získate, patrí sprístupnenie štatistík, ktoré vám pomôžu pri ďalšej hlbšej optimalizácii. Patrí medzi ne napríklad:

  • Miera okamžitých odchodov kľúčových slov, reklamných skupín a kampaní,
  • počet stránok na reláciu,
  • priemerný čas strávený na stránke,
  • segmentácia prostredníctvom zariadenia,
  • geografické údaje návštevníkov a mnohé ďalšie.

Nové štatistiky v Google Adwords

Druhou výhodou je sprístupnenie nových stĺpcov v Google Adwords, ktoré si môžete pridať do svojich prehľadov. Pokiaľ veľmi nepoužívate Google Analytics a optimalizujete kampane výhradne iba prostredníctvom Google Adwords štatistík, získate ďalšie štatistiky, ktoré vám v optimalizácii pomôžu. Konkrétne si môžete pridať tieto 4 stĺpce:

  • Miera odchodov,
  • počet stránok na reláciu,
  • priemerné trvanie relácie,
  • % nových relácií.

Nové stĺpce môžete využiť na úrovni kampane, reklamnej skupiny, jednotlivých reklám, ale aj kľúčových slov.

Ako nastaviť prepojenie Google Analytics s Google Adwords

Na úvod treba podotknúť, že je potrebné mať plný prístup k danému Google Analytics účtu so všetkými možnosťami úprav na úrovni „Vlastníctva”.

Následne prejdete vo svojom Google Analytics účte do záložky „Správa” a v sekcii „Vlastníctvo” kliknete na „Prepojenie s účtom Adwords”.

Prepojenie Google Analytics s Google Adwords

Ďalej kliknete na „Nová skupina prepojenia”, vyberiete Google Adwords účet, s ktorým chcete svoj Google Analytics účet prepojiť a kliknete „Pokračovať”. V ďalšej možnosti vyberiete, s ktorým „Zobrazením” chcete účet prepojiť a kliknete na „Prepojiť účty”.

Prepojenie Google Analytics s Google Adwords

Prepojenie Google Analytics s Google Adwords

Na to, aby ste videli nové stĺpce v Google Adwords, je potrebné toto prepojenie ešte dokončiť aj v Google Adwords. Prihláste sa do svojho účtu a choďte do „Nastavenia účtu” a zvoľte v ľavom menu „Prepojené účty”.

Prepojenie Google Adwords s Google Analytics

Zvoľte prepojenie s „Google Analytics” a vyberte príslušný účet (ak máte viacej Google Analytics účtov, uvidíte ich v zozname, ale prepojenie bude možné nastaviť len s tým účtom, ktorý ste nastavili aj v Google Analytics). Kliknite na „Uložiť”.

prepojenie analytics

Ak sa vrátite do prehľadov do Google Adwords a vyberiete „Stĺpce”, mala by vám tam pribudnúť nová možnosť „Google Analytics”.

adwords analytics

Pre správne fungovanie automatického tagovania Google Adwords reklám prejdite do „Nastavenia účtu” a v ľavom menu vyberte „Predvoľby”. V sekcii „Sledovanie” upravte automatické označovanie na „Áno”.

Automatické tagovanie

Ako sme spomínali na začiatku článku, prepojenie Google Analytics s Google Adwords účtom vám zabezpečí lepší poriadok a prehľad vo svojich dátach a pomôže vám pri optimalizácii kampaní. Prepojenie je jednoduché a zaberie vám len niekoľko minút.