Prečo je pre napredovanie biznisu potrebné Public relations? Odpoveďou môže byť ďalšia otázka: Ako sa zapáčiť potenciálnemu spotrebiteľovi? Biznis sa pýta a kvalitné PR na ňu hľadá odpoveď. Podobne, ako väčšinu zmysluplných činností v biznise, aj efektívne spustenie PR, či jeho vhodný upgrade, je potrebné najskôr dobre premyslieť.

Pri plánovaní PR hrá kľúčovú úlohu charakter biznisu  Ide o veľkú či malú firmu? Verejný alebo súkromný sektor? B2B či B2C sektor? Alebo nebodaj B2G? Aké je zameranie biznisu?… a to stále nie je konečný počet otázok.

Univerzálna rada na úvod

Univerzálne riešenie pre kvalitné PR neexistuje. To by už bol na internete pretlak” onlajnových šopov ponúkajúcich zaručene” fungujúce PR balíčky za akciové ceny. A s bezplatnou donáškou.

Napriek tomu existuje jedna všeobecná rada. Zistiť, kde sa biznis nachádza a kam ho chcete nasmerovať. Samozrejme, hovoríme najmä o mediálnom prostredí. V praxi to znamená vypracovať mediálny auditPR stratégiu.  

Vytvorte si skupiny firiem

Charakter každého biznisu má veľa rozmerov. Preto treba pred formulovaním ďalšej rady všetko zjednodušiť. Vytvorte si skupiny firiem, ktoré by mohli pomáhať svojmu pozitívneho obrazu (brandingu) pred spotrebiteľom.

Neopúšťajte však snahu urobiť si život ľahším. Spoločnosti (inštitúcie) rozdeľte podľa intenzity komunikácie s verejnosťou a médiami. A to podľa mediálnej, či všeobecnejšie povedané, verejnej dôležitosti.

Predstavte si ť jednoduchú priamku. Na jednej strane sú dôležité mediálne subjekty, a na druhej strane subjekty, ktoré ležia mimo záujmu médií a širokej verejnosti.  

Magnety sú stredobodom pozornosti

Pozrime sa najskôr na subjekty, ktoré patria medzi najdôležitejšie. O ich činnosť sa často a pravidelne zaujímajú médiá aj širšia verejnosť. Jednoducho sú magnetmi pozornosti.

O koho ide? Zvyčajne o vládu, ministerstvá, úrady a veľké firmy, ktoré denne obsluhujú populáciu – banky, telekomunikačné firmy, energetici, veľké retailové siete…

Ako by malo PR fungovať?

Pre magnety je mimoriadne dôležité vedieť, čo sa deje v ich okolí. Podstatný je preto dobrý prehľad. Nielen o tom, čo sa hovorí o nich, ale aj o relevantných témach, ktorými sa verejnosť zaoberá.

Tak, aby boli schopné rýchlo a primerane komunikovať a zlepšovať, či v niektorých prípadoch ochrániť svoje renomé. Pekným a známym prípadom je krok Slovenskej sporiteľne, ktorá ukončila používanie vonkajšej reklamy. Reagovala tak na aktuálnu tému vizuálneho smogu, na ktorom sa nemalou mierou podieľajú práve bankové domy.

Úspešná existencia magnetov je mimoriadne závislá na reputácii a vymedzení sa voči konkurencii. Preto je pre nich veľmi prospešné posúvať aktuálne témy ďalej a podporovať tak  svoj obraz „fundovaného partnera – experta“.

Stať sa súčasťou verejnej diskusie však nie je samozrejmosťou. Patrí k tomu budovanie korektných vzťahov s novinárskou obcou a aj širšou verejnosťou. Okrem iného aj vhodne nastavenou a realizovanou CSR (Corporate social responsibility) politikou. Dobrým príkladom, ako sa cez CSR zapáčiť, je projekt zdieľania bicyklov v Bratislave od Slovnaftu Slovnaft BAjk.

Ako na subjekty v ústraní?

Druhý koniec našej pomyselnej priamky tvoria subjekty, ktoré nie sú predmetom záujmu médií či verejnosti. Vo všeobecnosti ide o menšie podniky, úrady, komunity.

Aj v tomto prípade je dobré vedieť, o čom verejnosť hovorí, no nie je to až také ťažiskové. Môže byť inšpiratívne občas hodiť očkom” na mediálny sektor a počiny konkurencie. Okrem toho, poskytovanie odborného pohľadu na aktuálne témy môže byť vhodnou príležitosťou na budovanie pozitívnej reputácie.

Najmä vtedy, ak viete médiám ponúknuť zaujímavý pohľad na atraktívne témy. V ekonomických médiách sa tak napríklad dostávali do povedomia obchodníci s cennými papiermi, ktorých analytici komentovali dianie v oblasti ekonomiky.

Nie je žiadnym tajomstvom, že tlačové správy subjektov „v tieni“ nie sú pre médiá príliš atraktívne. Obyčajne musia zaplatiť nemalé sumy za to, aby sa dostali aspoň do rubriky „Tlačové správy“. Nič moc. Tu sa natíska logická otázka: „Potrebujeme byť naozaj v médiách?“.

V mnohých prípadoch je efektívnejšia dôsledná identifikácia cieľovej skupiny a následné využitie „ľudových“ komunikačných kanálov. Riešením môže byť intenzívne využívanie sociálnych sietí či známych ľudí, ktorých sleduje práve vytipovaná cieľová skupina spotrebiteľov, ktorým sa má produkt zapáčiť.

Dôležité sú odpovede na otázky

Aj pre tých, ktorí sú pre média a verejnosť iba” mierne, či priemerne zaujímaví, platí univerzálna rada –  zodpovedať si na otázky, kde ste a kam sa chcete dostať. Teda urobiť mediálny audit a PR stratégiu.

Portfólio PR nástrojov je pomerne široké. Rovnako, ako aj druhov spoločností, ktoré spadajú do nášho pomyselného stredu. Tu sa nám v rámci článku naskytá priestor upozorniť, že PR stratégia sa nerobí za účelom zaťaženia zásuvky ďalším dokumentom.

Pri výbere PR nástrojov je veľmi dôležité mať stratégiu stále na zreteli. Práve ona je totiž vodítkom k úspešnému a najmä efektívnemu PR tak, aby priniesla reálne pozitíva pre biznis.