Tvorba webovej stránky je pomerne náročný proces, v ktorom vo väčšine prípadov figurujú:

 • Klient.
 • Account manažér.
 • Grafik.
 • Copywriter.
 • Web-developer.

Každý člen tímu sa snaží niečím prispieť do projektu tak, aby sa dosiahol výborný výsledok. Klient chce, aby stránka prinášala biznis a pre zvyšok tímu je projekt dôležitou referenciou a možnosťou sa niečo nové naučiť.

Pre programátora to však znamená veľké množstvo pripomienok, úprav a zmien v rôznych fázach procesu samotného vývoja webovej stránky. V zásade platí, že v čím neskoršej fáze sa robia neplánované zmeny v dizajne či vo funkcionalitách, tak tým viacej chýb vzniká. Pri bežnej stránke web-developer napíše niekoľkotísic riadkov kódu v html, php, js alebo v cssku. Pri weboch s pokročilou funkcionalitou alebo výrazne rôznorodým dizajnom tieto čísla ešte stále rastú.

Pre web-developera je ťažké si udržať živý prehľad o celom kóde v tomto rozsahu a uvedomiť si všetky možné dôsledky aj malých zmien na webovú stránku ako celok. Preto je dôležité, aby si klient už na začiatku dobre premyslel, čo vlastne od nového webu chce. Zároveň po určitej dobe práce na jednom projekte môže web-developer začať trpieť takzvanou vizuálnou slepotou, v dôsledku čoho si nemusí všimnúť chybu, aj keď sa na ňu práve pozerá. Práve preto je testovanie veľmi dôležitá fáza, do ktorej by mali vstupovať viacerí členovia tímu.
Na aké body by sme pri kontrole nikdy nemali zabudnúť?

Dizajn, stavebný kameň úspechu

Pred spustením samotného vývoja webu developerom je pripravený presný detailný dizajn od grafika. Dizajn by mal obsahovať všetky funkcionality, ktoré má stránka vykonávať. Je dôležité si tieto grafické návrhy detailne prejsť a porovnať ich s očakávaniami. Skúsme sa na ne pozrieť aj z pohľadu návštevníka. Aké budú jeho pocity? Ako sa konkrétna funkcionalita bude správať na mobilných zariadeniach?

Sú texty gramaticky v poriadku? Nie sú na stránke preklepy?

Ako developeri niekedy prehliadneme gramatické chyby alebo preklepy v textoch. Práve preto je dôležité, aby ich ešte po nás kontroloval niekto, kto má zmysel pre detail.

Kontrola funkcionalít

Každá stránka má nejaké funkcionality, ktoré sa môžu navzájom ovplyvňovať. Preto treba mať zoznam funkcionalít a treba ich krok po kroku otestovať. Špecifické funkcionality môžu vyžadovať rôzne knižnice funkcií v rôznych verziách. Takýto konflikt je niekedy veľmi náročné odhaliť.
On-page Seo
Keď už investujeme čas a peniaze do vývoja stránky, je dôležité, aby bola optimalizovaná aj pre vyhľadávače. K tomu slúžia aj meta údaje, ako je meta popis stránky či meta titulok. Tie sa nastavujú špecificky pre každú podstránku zvlášť na začiatku vývoja podľa jej obsahu. Avšak počas vývoja projektu sa stáva, že sa zmení tento obsah a už nemusí korešpondovať s meta údajmi. Taktiež sa treba zamyslieť, aké analytické a seo nástroje budeme používať a implementovať.

Tlačidlá a prekliky

Často sa stretávam s tým, že v neskorej fáze projektu dochádza k zmene CTA prvkov, hierarchie navigácie či smerovania rôznych odkazov. Vo väčšine prípadov web-developer dostane pokyn na zmenu presmerovania jedného CTA prvku. Problém býva v tom, že ten istý CTA prvok sa môže nachádzať na nejakej menej výraznej podstránke, na ktorú sa môže nedopatrením zabudnúť.

Mobilné verzie

Za posledný mesiac som sa dvakrát stretol s tým, že klient zistil pred dokončením projektu, že v menu webovej stránky chce mať o niekoľko položiek viac ako bolo navrhnuté a vypracované. Pridanie položky do menu je záležitosť na pár minút. Problém nastane, keď pri menších monitoroch, tabletoch a mobiloch už nie je priestor na nové položky a dôjde k rozbitiu dizajnu. Úprava navigácie, loga a dizajnu si tak vyžiada ďalší čas, čo v preklade znamená aj predraženie projektu.

Podobné prípady sa však stávajú aj pri iných zmenách alebo ak sa pri plánovaní presne nešpecifikujú jednotlivé vstupy, ako sú napríklad dĺžky či počty referencií.
Je dôležité, aby pri kontrole webov spolupracoval realizačný tím a klient ako partneri. Klient vie najlepšie, čo od webovej stránky chce a netrpí vizuálnou slepotou, spôsobenou intenzívnou prácou na projekte. Realizačný tím zase vie poskytnúť potrebné „know-how“, ako očakávania od webovej stránky naplniť.

Poučme sa a vyhnime sa chybám

Toto je len niekoľko problémových bodov, s ktorými som sa v poslednej dobe stretol počas vývoja stránok. Väčšine týchto problémov sa však dalo vyhnúť už na začiatku projektu. Pre vývoj projektov existuje v odbornej literatúre pomerne veľké množstvo metodológií. Tie sa zhodujú v tom, že pre maximálnu úspešnosť týchto projektov je potrebné venovať dostatok času a úsilia už príprave špecifikácie projektu. Na začiatku každého projektu je dôležité presne špecifikovať aj tieto body:

 1.  Aký je cieľ webovej stránky?
 2. Aký je finančný rozpočet na projekt?
 3.  Aké funkcionality bude webová stránka mať a ako sa majú správať v jednotlivých situáciách?
  Ako budú vyzerať vstupy do týchto funkcionalít a v akom budú rozsahu?
 4. Aký typ obsahu budem na stránke publikovať?
 5. Aká bude presná štruktúra webovej stránky? Bude reflektovať moje potreby aj o pol roka?

Na začiatok sa vám možno oplatí si otestovať základné tézy tým, že svoju web stránku postavíte na  nejakom free toole na vyklikávanie jednoduchých stránok ako je napríklad WIX. 
Taktiež vám odporúčam venovať pozornosť aj teoretickej príprave a naštudovať si o vývoji funkčných web stránkach ale o UX odporúčaniach.

Grafik vypracuje aj na základe týchto bodov grafický návrh. V tejto fáze je dôležité tomuto návrhu venovať dostatok pozornosti a času a znova si porovnať, či návrh reflektuje očakávania a potreby, ktoré máme. Nemenej dôležité je skontrolovať aj umiestnenie a vhodnosť textov. Zmena textov je výrazne jednoduchšia (lacnejšia) počas prípravy dizajnu ako pri jeho vývoji.