Či už ste freelancer a máte na starosti viacero profilov na sociálnych sieťach, alebo ste social media manager a máte možnosť venovať sa iba jednej značke, v oboch prípadoch sa nájdu pravidlá, na ktoré pri príprave postov netreba zabúdať. Niektoré sa vám môžu zdať na prvý pohľad banálne, ale často si aj tie najjednoduchšie veci zbytočne komplikujeme.

Rozmery

Každá sociálna sieť má svoje vlastné rozmery fotiek a videí. Z osobnej skúsenosti musím povedať, že toto pravidlo už do veľkej miery neplatí. Pomery a veľkosti vizuálov sa prispôsobujú hlavne zariadeniam, cez ktoré používatelia navštevujú sociálne siete.

Posledné roky vyhrávajú mobily, a preto je logické, že značky upúšťajú od formátov na šírku (okrem náhľadových obrázkov k článkom), a presedlali na formáty na výšku, hlavne pri videách.  Štvorec – ten je zas univerzálny z hľadiska zalomenia grafiky do feedu a na mobile vyzerá neporovnateľne lepšie.

Corporate identity 

Bod, pri ktorom si poviete: Ale veď to je jasné! Čudovali by ste sa, ale stále sa nájdu prípady nekonzistentnosti vzhľadu príspevkov. Pri príprave grafík myslite na špecifiká danej značky a na to, kde všade môže byť umiestnené logo – nemusí byť vždy na tom istom mieste, ak by prekrývalo niečo dôležité.

Odporúčam si hneď na začiatku definovať vizuálne pravidlá príspevkov na sociálnych sieťach. Určite si miesta pre logo, ale aj to, aké prvky musia byť na vizuáloch, ktoré sa naopak nemusia opakovať až tak často, akú tonalitu musia mať fotky, v akých prípadoch sa používajú grafiky, a kde sa umiestňuje text. Vytvorte si „šablóny“, ktoré uľahčia proces vytvárania príspevkov.

Prekrývanie a orezávanie

Neoreže sa logo, ak bude na stories umiestnené zboku? Neprekryje sa pri tagnutí produktu na grafike niečo dôležité? Aj na tieto drobnosti by ste pri vytváraní príspevkov mali myslieť.

Vytvorte jednotlivým elementom dostatok miesta a zároveň si aj dostatok miesta vyčleňte na prvky, ktoré do grafík pridávate priamo na sieťach, napríklad link sticker či GIF obrázky.

Kontrola gramatiky

Radšej nech príspevky vidí viacero párov očí, akoby ste mali riešiť komentáre, v ktorých vás fanúšikovia upozorňujú na chyby. Často sa stane, že nevidíme vlastné preklepy, v rýchlosti náš mozog predbehne klávesnicu a vynecháme niektoré slová alebo použijeme nespisovné výrazy, ktorým by sme sa za normálnych okolností vyhýbali. Preto, ak si nie ste istí svojimi gramatickými schopnosťami, poproste o kontrolu skúsenejšieho kolegu či kolegyňu.

Plánujte obsah v predstihu

Pri príprave a plánovaní príspevkov na sociálne siete je čas vás priateľ, ale dokáže aj poriadne potrápiť. Nenechávajte si tvorbu príspevkov na poslednú chvíľu, práve naopak, vyčleňte si na túto úlohu dostatok času. Zozbierajte si témy, ktorým sa chcete venovať, zamyslite sa nad výstupmi, či už vo forme fotiek alebo videí, a naplánujte si produkciu v dostatočnom predstihu. Takto nebudete v strese vy a ani grafik, ktorý na príprave postov pracuje s vami.

Tým, že si témy zaznačíte do kalendára, uvidíte aj to, či sa niekde zbytočne neopakujete. My na plánovanie obsahu na sociálne siete využívame Kontentino. Existuje však hneď niekoľko nástrojov na plánovanie a správu sociálnych sietí, napr. Hootsuite.

Pri plánovaní a výbere tém vám zas môže pomôcť social stratégia, ktorá by mala vychádzať z vašich firemných hodnôt.

To bolo pár mojich bodov, na ktoré by social media manageri nemali zabudnúť pri príprave postov na sociálne siete. Našli ste medzi nimi aj tie svoje?