Instagram pokračuje vo svojom boji proti falošným účtom tým, že vyžaduje, aby niektorí majitelia účtov potvrdili svoju totožnosť.

Účty, ktoré budú vyhodnotené ako „fake”, vyzve k tomu, aby sa preukázali potvrdením o totožnosti, inak z nich bude obmedzené šírenie obsahu alebo budú trvalo zablokované.

Instagram avizuje, že tieto kontroly nebudú vyžadovať od všetkých účtov, ale iba od tých, ktoré vykazujú vzor nedôveryhodného správania.

„Chceme, aby bol obsah, ktorý vidíte na Instagrame, autentický a pochádzal od skutočných ľudí. Od dnes (13. augusta 2020) začneme od ľudí vyžadovať, aby potvrdili, kto stojí za účtom. Urobíme tak v prípade, keď uvidíme vzor potenciálneho neautentického správania.“ (zdroj: https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-new-authenticity-measures-on-instagram/)

Ako Instagram vyhodnotí neautenticitu účtov?

Takýto účet musí vykazovať viacero „signálov”, vďaka ktorým pôsobí nedôveryhodne, ako napríklad:

  • koordinované neautentické správanie,
  • znaky automatizovanej činnosti.

Keď Instagram zistí signály potenciálnej neautentickej činnosti, bude od majiteľa účtu vyžadovať, aby potvrdil, o koho ide. Meno majiteľa účtu sa však nemusí zhodovať s názvom samotného účtu. Instagram sa snaží iba „potvrdiť”, či sa za účtom nachádza reálna persóna. Ak vlastník účtu prejde kontrolou, jeho účet bude fungovať bez akýchkoľvek obmedzení.

Aké doklady potrebujete na overenie účtu?

Instagram akceptuje v podstate akýkoľvek doklad s fotkou, celým menom a dátumom narodenia (napr. rodný list, občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas). Tieto osobné údaje budú odstránené do 30 dní od ich kontroly.