Rozmýšľate nad expanziou do zahraničia alebo už pomaly podnikáte prvé kroky? Ak máte viacero webov pre rôzne krajiny v jednotlivých jazykových mutáciach, nemali by ste opomenúť ani svoj účet v Google Merchant Center, kde máte pod palcom informačné kanály pre všetky vaše domény. Ako to spraviť čo najefektívnejšie?

V prvom rade bude pre vás prínosom, ak prejdete na tzv. rozšírený účet. Tento rozšírený účet ponúka firmám spravovať informačné kanály pre viacero domén. Či už máte pod sebou viacero webstránok v rámci vašej firmy alebo spravujete účty pre svojich rôznych klientov, rozšírený účet je to, čo potrebujete. Vyhnete sa tak duplicitnému odosielaniu webov, prípadne webov s podobným obsahom, a tak aj zamietnutiu účtu.

Rozšírené účty v Google Merchant Center sú určené na rozsiahlejšiu správu účtov pre viacero obchodov alebo domén, ktoré napríklad patria pod jeden obchod. Môžete tak spravovať viacero krajín pod jednou “strechou”.

Ak požiadate o rozšírený účet, pre jednotlivé domény alebo klientov môžete dostať nové účty a váš aktuálny účet sa stane akýmsi podúčtom vo vašej celkovej štruktúre.

mca-merchant

Veľmi dobrý tip priamo od Google je ten, že ak potrebujete nahrávať väčšie množstvo informačných kanálov, je dobré, ak to spravíte prostredníctvom rozhrania Content API. Platí to aj v prípade, ak musíte alebo chcete často meniť údaje o výrobkoch.

Kedy a ako prejsť na rozšírený účet?

Mali by ste si najprv premyslieť, či je to to, čo potrebujete. Často sa môže stať, že firma nedokáže rozšírený účet v Mechant Center využívať plnohodnotne. Pre iných to však môže znamenať určité výhody, ako je napríklad inzerovanie produktov naprieč rôznymi krajinami, a to pod jednou “strechou”.

Pre koho je rozšírený učet určený:

 • Obchodníci s viacerými značkami,
 • medzinárodné maloobchody,
 • trhoviská,
 • reklamné agentúry,
 • sprostredkujúci partneri,
 • nástroje na tvorbu e-shopov.

Postup je nasledovný (dohľadať si ho môžete aj v Pomocníkovi):

 • Po prihlásení sa do vášho účtu v Google Merchant center prejdite do nastavení (označené ozubeným kolieskom),
 • prejdite do karty Nastavenia účtu a kliknite na Konvertovanie na rozšírený účet, potom kliknite na Požiadať o konvertovanie (musíte byť správca, aby ste mali túto možnosť),
 • ďalej vyplníte niekoľko možností, ktoré opisujú vašu firmu a kliknete na Požiadať,
 • teraz už len kliknete na Požiadať o konvertovanie a následne dostanete správu o procese vašej žiadosti.

Je potrebné, aby ste si nárokovali a overili svoje webstránky, ktoré máte v jednotlivých podúčtoch. Vykonáva sa to jednoducho, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, pomocou ktorej sa prihlasujete do nadriadeného účtu – ten si tiež musí nechať nárokovať a overiť doménu najvyššej úrovne, napr. na https://doména.com.

Ako si nárokovať a overiť web?

V prípade, že si nadriadený účet nárokuje a nechá overiť webstránku, jednotlivé podúčty môžu tento nárok “zdediť” a nastaviť svoju adresu na podriadeného hostiteľa alebo cestu v rámci stromu nárokovanej webovej adresy.

Samozrejme, že môže nastať situácia, kedy majú podúčty rôzne weby. V tom prípade existuje viacero spôsobov, ako si nárokovať a overiť dané webové adresy:

 • Obchodníci s viacerými značkami si môžu jednotlivé adresy nárokovať a overiť v nastaveniach podúčtu (ak nadriadený účet spravuje webové adresy pre jednotlivé účty);
 • v prípade agentúr, ktoré nie sú vývojármi webstránok svojich zákazníkov platí, že každý podúčet si môže svoj web nárokovať a overiť cez príslušný účet Search Console a nazdielať svoj stav overenia s nadriadeným účtom v rámci rozšíreného účtu v Search Console (ak nadriadený účet v rámci rozšíreného účtu nespravuje webové adresy svojich podúčtov);
 • agentúry, ktoré spravujú informačné kanály svojich zákazníkov majú možnosť nárokovania a overenia webovej adresy podúčtu priamo v nastaveniach daného podúčtu – vlastník webu sa pridá ako používateľ podúčtu (ak podúčet nechce zdieľať stav overenia s nadradeným účtom v rámci rozšíreného účtu).

Informačné kanály

V neposlednom rade nemôžeme zabúdať na informačné kanály pre viacero krajín. Informačný kanál produktových dát je zoznam všetkých produktov, ktoré chcete predávať a ktoré musia byť v konkrétnom formáte. V predvolenom nastavení existuje niekoľko krajín, kde sú vaše produkty dostupné. Vaša primárna krajina predaja a výber jazyka pre informačný kanál produktových dát určuje, pre ktoré ďalšie krajiny sú vaše produkty k dispozícii.

Predaj vo viacerých krajinách pomocou Google Shopping je dnes veľmi lukratívnou záležitosťou, pretože to často prináša obchodníkom najväčšie výnosy spomedzi ostatných kanálov. Podľa prieskumov spoločnosti Search Engine Watch pochádza vo Veľkej Británii 82% výdavkov na reklamu vo vyhľadávaní z nákupov Google a v USA je to zhruba 76,4%.

Je však nutné najprv spĺňať určité požiadavky, podobne ako pri tuzemskom inzerovaní. Existujú totižto Pravidlá pre reklamy v nákupoch.

Špecifikácia produktových dát

Na to, aby ste vytvárali úspešné reklamy v nákupoch, potrebujete odosielať dáta o produktoch v správnom formáte. Tieto dáta sú párované s danými vyhľadávanými dopytmi. Je nutné dodržať formát a atribúty, ktoré sú uvádzané ako povinnné (napr. cena, dostupnosť), avšak pridaním voliteľných (napr. akciová cena, kategória výrobku) atribútov sa zvyšuje výkonnosť vašich produktov. Existujú tu dokonca aj atribúty, ktoré závisia od situácie a to, či máte atribút zadať alebo nie, zistíte v špecifikácii konkrétneho atribútu.

Celý výstup informačného kanála by mal byť vo formáte XML. Ako to má vyzerať môžete nájsť priamo tu.

Záver

Ak vlastníte napríklad e-shop vo viacerých doménach a jazykových mutáciách, rozšírený účet v Merchant center je práve pre vás. Umožní vám to spravovať informačné kanály pre jednotlivé trhy pod jednou “strechou”.  Prioritou je mať všetky informačné kanály produktov v dobrej “kondícií” a bez technických chýb, ale aj vytvorené podľa pravidiel a zásad. Publikum v cieľovej krajine by malo vašim produktom dobre rozumieť a taktiež by mali produkty korelovať s pravidlami a štandardmi danej krajiny, ktorú chcete zasiahnuť.

Zdroje:

https://support.google.com/merchants/answer/188487?hl=en

https://www.adnabu.com/google-shopping-feed/multiple-countries

https://support.google.com/merchants/answer/7448571?hl=en