Nikto nie je dokonalý, dokonca ani veľký brat Google. Za všetky príklady uvedieme aspoň jeden, ktorý sa týka kľúčovej služby Google- vyhľadávania.

Pri náhodnom vyhľadávaní na Google sme prišli na zaujímavú chybu priamo v SERPe a to za predpokladu, že na vyhľadávanú frázu existuje veľké množstvo PPC reklám, ale takmer žiadne organické výsledky. Je to veľmi neštandardná situácia, ale podarilo sa nám ju dosiahnuť napríklad pri slove „superxxxx zlava„, kde je veľké množstvo platiacich výsledkov, ale iba dva čisto organické. A práve tu to Google veľmi nevyšlo so zarovnaním spodného navigačného menu a PPC reklám na pravej strane.

SERP