Martin Rončák

Martin Rončák

Visigate stážista

K marketingu som sa dostal na UKF v Nitre, kde som študoval marketingovú komunikáciu a reklamu. Hoci ma štúdium bavilo, vnímal som, že potrebujem v živote nejakú zmenu. Okolnosti ma v tom čase priviedli k full time dobrovoľníctvu v mládežníckom centre, kde som spoluorganizoval campy a víkendovky pre mladých. Popritom som mal možnosť pracovať ako grafik v neziskovke, kde som zároveň aj spravoval sociálne siete, fotil, písal newslettre a skúšal všetko… Po 4,5 rokoch v neziskovke som vnímal, že je čas ísť ďalej. Hľadal som príležitosť, ako sa dovzdelávať a rásť, a preto som vďačný, že môžem byť súčasťou Visigate. Milujem kávu, rád chodím na turistiku a teší ma, keď môžem počúvať ľudí a ich príbehy.