Frederik Ravas

Frederik Ravas

GDPR consultant & DPO | partner at securion. & upvision

Ochrane osobných údajov, ochrane dát, GDPR a ePrivacy (cookies) všeobecne, ale aj v spojení s marketingom sa špeciálne venujem od štúdií na právnickej fakulte. So špecializáciou na ochranu osobných údajov, právo v “online” – marketingu, IT som pokračoval aj rámci právnej praxe v advokátskej kancelárii. Až som sa osamostatnil a založil firmu securion., ktorú tvorí tím právnikov a programátorov a venuje sa primárne “privacy” témam.