Google predstavil nový Google Ads Editor vo verzii 2.0. Táto verzia prináša niekoľko noviniek, ktoré si spoločne priblížime.

Performance Max

Najzaujímavejšou novinkou je plná podpora pre Performance Max kampane, skupiny podkladov a skupiny výrobkov. Spoločnosť Google umiestnila tento typ kampane do centra svojich aktivít v posledných mesiacoch, preto nie je žiadnym prekvapením, že prišla práve s takouto aktualizáciou.

Vlastné akcie

Úlohou vlastných akcií je, aby pomohli inzerentom opakovať niektoré úlohy, ako napríklad nahradenie textu alebo úpravu cenových ponúk. Vlastné akcie je vhodné používať pri úlohách, ktoré sa často opakujú a môžu teda ušetriť mnoho času.

Ciele konverzie

Táto funkcia umožňuje inzerentom zobraziť zoznam štandardných cieľov na úrovni účtu. Z týchto cieľov si vieme vybrať cieľ, ktorý bude nastavený na úrovni účtu, ale rovnako si vieme priradiť jednotlivé ciele konkrétnym kampaniam.

Karty prehľadu

Zaujímavým doplnkom je aj pridanie ďalších kariet prehľadu. Odteraz si budeme vedieť pozrieť aj skóre optimalizácie, najlepšie kampane, najlepšie reklamné skupiny, najčastejšie vyhľadávané kľúčové slová alebo najlepšie videoreklamy.

V najnovšej verzii Google Ads Editor nájdeme aj ďalšie novinky, ako knižnicu obrázkov alebo prehľad podkladov. 

Zdroje: