Viackrát sa mi stalo, že kamarát alebo klient potreboval upraviť text alebo obrázok v zdieľanom príspevku na Facebooku alebo LinkedIne (alebo iných sociálnych sieťach). Avšak napriek tomu, že sa tieto časti zmenili, na časovej osi a v nových zdieľaniach sa stále zobrazoval starý text a/alebo obrázok. Tieto texty a obrázky sa dajú zmeniť ale len v nových príspevkoch. V príspevkoch, ktoré sa už zdieľali, ostanú pôvodné texty a obrázok. Skôr, ako popíšem samotnú techniku, ako to zmeniť, zadefinoval by som samotné pojmy a techniku vytvárania. Preto, ak vám sú tieto veci jasné, preskočte nasledujúcu sekciu.

 

Čo je to zdieľaný príspevok na Facebooku (a iných sociálnych sieťach) a ako pre neho vytvoriť texty a obrázok?

Zdieľaný príspevok je napr. facebookový status, ktorého obsahom je URL adresa (link) na nejakú stránku. V prípade, že nejakú stránku zdieľam (napr. visibility.sk/blog), zobrazí sa dialógové okno, v ktorom sa dopredu načítajú údaje „vytiahnuté“ zo stránky. Tieto údaje sú obrázok, popis a nadpis (a názov stránky):

Facebook share

 

Na to, aby ste tieto údaje nastavili, musíte mať v prvom rade prístup k editácii obsahu na danej stránke (ktorá sa zdieľa). V rámci editácie musí byť tiež možnosť tieto veci vytvárať. Na CMS WordPress sa to pridáva napr. cez modul Yoast SEO kliknutím na tlačidlo Social (záleží od nastavení a verzie tohto modulu):

Yoast SEO og:property

 

Ako náhle tieto nastavenia aplikujete, vytvoria sa do zdrojového kódu danej stránky meta značky (meta tagy) obsahujúce vami vytvorené texty. Môžu vyzerať napr. takto:

<meta property="og:title" content="Nadpis">
<meta property="og:description" content="Popis">
<meta property="og:image" content="https://visibility.sk/blog/url-cesta-k-obrazku.png">
<meta name="twitter:title" content="Nadpis">
<meta name="twitter:description" content="Popis">
<meta name="twitter:image" content="https://visibility.sk/blog/url-cesta-k-obrazku.png">

Ako náhle stránku raz zdieľate na nejakej sociálnej sieti, sociálna sieť si túto stránku otvorí a hľadá v nej, či zdrojový kód neobsahuje meta značky, ktorých obsah (atribút content) použije na zdieľanie. Twitter si teda vyhľadá len svoje značky (twitter:card, twitter:title, twitter:description a twitter:image) a ostatné sociálne siete (Facebook, LinkedIn, Google+…) si vyhľadajú Open Graph značky (og:title, og:description a og:image).

 

Ako teda zmeniť texty a obrázok v zdieľanom príspevku?

Ak sa v editácii obsahu pre stránku zmení text či obrázok pre zdieľanie, pokiaľ sa stránka nejako špeciálne „necacheuje“ (bŕŕ hrozné slovo), upravia sa aj meta značky v zdrojovom kóde.

To, žiaľ, ale neznamená, že pri opätovnom zdieľaní, respektíve načítaní stránky sociálnou sieťou, uvidí túto zmenu aj sociálna sieť.

Facebook si udržiava vo svojej cache hodnoty, ktoré pre danú URL už v minulosti načítal. Ak niekto znova zdieľa stránku, nebude túto stránku vôbec načítavať a vytiahne si potrebné údaje práve len zo svojej cache.
Tie si síce ukladá len na nejakú dobu, takže o niečo neskôr by sa na stránku „pozrel“ znova a údaje preuložil. Ale to môže trvať dlho a pokiaľ tam objavíte nejakú chybu, ktorú chcete vymeniť, tak nie je potrebné čakať.

Stačí Facebooku povedať, aby si obnovil pre danú URL cache a načítal tieto hodnoty nanovo. To sa dá spraviť pomocou nástroja Facbook Debugger.
Do poľa označeného ako „Enter a URL to see the information that is used when it is shared on Facebook.“ sa vloží URL adresa stránky, ktorej chcete zmeniť hodnoty v zdieľanom príspevku.
To je potrebné spraviť pre každú (pod)stránku zvlášť, nestačí napísať len názov domény, aby Facebook zmenil údaje pre všetky podstránky.

Následne sa klikne na tlačidlo Debug.

Facebook Debugger

 

Otvorí sa stránka, kde sa zobrazia aktuálne „zacacheované“ hodnoty.
Na to, aby sa znovu uložili, je potrebné kliknúť na tlačidlo Scrape Again, v obrázku orámované červenou:

Facebook Debugger

 

Väčšinou však jedno stlačenie nepomôže (zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť prečo) a na to, aby sa údaje naozaj upravili, je potrebné na neho kliknúť 2-3-krát. Ako náhle sa údaje v tomto náhľade zmenia, znamená to, že sa zmenia aj v nových príspevkoch. Príspevky, ktoré sa už zdieľali, sa nezmenia.

Ak sa napriek tomu obrázok, určený na zdieľanie, nemení, pravdepodobne je príliš malý. Odporúča sa vkladať obrázok s veľkosťou minimálne 600 × 315 px, optimálne 1200 × 630 px.

 

Twitter

Twitter aktualizuje svoju cache raz za týždeň. Tak ak nechcete týždeň čakať, jediným možným riešením je zmeniť URL adresu danej stránky. Keďže pri niektorých stránkach (hlavne pri úvodnej stránke, kde je v URL len názov domény) to môže byť problém, odporúčam stránku na Twitter (a LinkedIn) vôbec nezdieľať až do doby, kým ste si nie istí, že stránka je nastavená správne. Teda napr. zdieľať najprv stránku na Facebooku a skontrolovať, či sa všetko zobrazuje korektne, a až potom ju zdieľať na Twitter.
Druhou možnosťou je, zdieľať stránku spolu s hashtagom, čím sa vlastne zmení jej URL adresa (napr. visibility.sk/blog zmeniť na visibility.sk/blog#1).

 

LinkedIn

Tu je najväčší problém. Pre LinkedIn neexistuje žiadne riešenie, ako už raz uložené údaje zmeniť. Preto tu platí to isté, čo pre Twitter, teda zmeniť URL adresu.

 

Google+

Pre úpravu týchto údajov na sieti Google+ slúži Nástroj na testovanie štruktúrovaných dát, ktorý by mal pri teste aktualizovať svoju cache.