Miera vyplnenia rôznych formulárov patrí medzi najčastejšie sledované metriky pri online marketingových kampaniach. Pri formulároch je však dôležité sledovať nielen mieru ich vyplnenia, ale taktiež mieru opustenia konkrétnych formulárov.

Pri dlhých formulároch je dokonca zaujímavá aj taká informácia, ktoré položky v rámci daného formuláru pred opustením užívatelia vyplnia. Existuje na to množstvo profesionálnych nástrojov, ktoré poskytujú rôzne pridané hodnoty.

V neposlednom rade, takéto sledovanie je možné ušiť pre každý projekt zvlášť a umožniť tak napríklad aj kontaktovanie konkrétneho klienta s radou ako postupovať ďalej v prípade, že formulár opustil. My sa budeme zameriavať na spôsoby nastavenia sledovania formulárov prostredníctvom Google Analytics.

Základné nastavenie sledovania formulárov

Najjednoduchšou metódou je, ak si nastavíte ciele v Google Analytics. Výhodou tejto metódy je, že nie je potrebný zásah správcu webu a zvládnete to aj sami. Pri nastavovaní cieľa musíte ako cieľovú adresu nastaviť URI podstránky, na ktorú sa užívateľ dostane po úspešnom vyplnení formulára (napr. /dakujeme.html).

Ak sa váš formulár skladá z viacerých krokov, môžete nastaviť aj tzv. zúženie cieľa v ktorom definujete jednotlivé kroky, ktoré predchádzajú úspešnému vyplneniu formulára. Takéto nastavenie vám umožňuje sledovať v ktorom kroku najviac užívateľov opúšťa sledovaný formulár a môžete sa zamerať na zvýšenie efektívnosti práve toho kroku. Napríklad v prípade formulára, ktorý sa skladá z 3 krokov a poďakovania by vaše nastavenie mohlo vyzerať nasledovne:

Nastavenie cieľa formulárov

Taktiež môžete definovať, či sú jednotlivé kroky povinné pre dosiahnutie danej konverzie, ktorú sledujete. Takto môžete napríklad použiť rovnaký formulár na vytvorenie profilu užívateľa (konverzia) a úpravu profilu užívateľa (žiadna konverzia) a netrpieť preto skreslenými dátami, keďže vytvoreniu profilu zvyčajne predchádza iná podstránka než jeho úprave.

Nevýhodou takéhoto nastavenia je, že zistiť ktoré časti formulára sú problémové môžete iba v prípade, že je váš formulár rozdelený na niekoľko častí.

Nastavenie Google Analytics udalostí

Inou metódou, ktorú je však možné kombinovať aj s tou vyššie spomenutou, je nastavenie sledovania udalostí v Google Analytics. Tieto udalosti sa pomocou Java Script-ového kódu zaznamenajú v Google Analytics. Kódy udalostí sú momentálne rôzne vzhľadom na súbežnú existenciu klasického Google Analytics a nového, univerzálneho Google Analytics.

  • Pre klasický Google Analytics (ga.js):  [codesnippet]_gaq.push([‚_trackEvent‘, ‚Kategória‘, ‚Akcia‘, ‚Označenie‘, hodnota])[/codesnippet]
  • Pre univerzálny Google Analytics (analytics.js): [codesnippet]ga(‚send‘, ‚event‘, ‚Kategória‘, ‚Akcia‘, ‚Označenie‘, hodnota)[/codesnippet]

Posledné dve položky z vyššie uvedených kódov sú nepovinné.

Bežne sa Google Analytics udalosti nastavujú na tlačidlá, čo môžete využiť aj v prípade formulára, ktorý sa skladá z viacerých krokov, ale pri jednotlivých krokoch sa nemení URI. V takomto prípade nastavíte onclick atribút pri tlačidle, ktorým sa užívateľ dostane do ďalšieho kroku a vložíte doň kód pre meranie udalostí. Pre univerzálny Google Analytics kód by to mohlo vyzerať napríklad nasledovne: [codesnippet]<button onclick=“ga(‚send‘, ‚event‘, ‚Formulár‘, ‚Prechod na druhú stránku‘)“>Ďalej</button>[/codesnippet]
 

Čo však v prípade dlhého formulára, ktorý nemôžete rozdeliť do niekoľkých krokov? Zaujímavou metódou je nastaviť na jednotlivé políčka tohto formulára onfocus atribút do ktorého vložíte kód na meranie udalostí. V prípade textového poľa by to mohlo vyzerať napríklad nasledovne: [codesnippet]<input type=“text“ onfocus=“ga(‚send‘, ‚event‘, ‚Formulár‘, ‚Textové pole‘)“ />[/codesnippet]
 

Na čo je toto dobré? Predstavte si, že máte formulár, ktorý obsahuje 30 povinných políčok a jeho miera odchodov je veľmi vysoká. Ako identifikujete problémové časti v prípade, že nie je možné tento formulár rozdeliť do niekoľkých častí? Na základe takéhoto nastavenia viete identifikovať, ktoré políčka vaši návštevníci vyplnia predtým než tento formulár opustia a budete mať informáciu, na ktoré časti formulára sa zamerať pri jeho optimalizácii.

Samozrejme, ak je formulár zložitý už na prvý pohľad, množstvo návštevníkov ho opustí bez toho, aby ho vôbec začali vypĺňať. Takíto návštevníci však nespustia žiadnu udalosť a vaše dáta nebudú skreslovať. Navyše takíto návštevníci vám vytvoria ďalšiu metriku – pomer návštevníkov, ktorí formulár ani nezačali vypĺňať.