So slovom euro (€) sa stretávame v hovorenej reči, ale aj v písanom jazyku pomerne často. Poďme sa spolu pozrieť na to, ako správne písať euro v rôznych kontextoch – na klávesnici, znakom či slovom.

Ako napísať symbol eura (€) na klávesnici

Pre Windows používateľov: 

Najjednoduchší spôsob, ako na slovenskej klávesnici napísať symbol eura je stlačiť kombináciu klávesov Ctrl+Alt+e. Náhradou je varianta klávesov Alt+0128. Pri tejto druhej variante si nezabudnite zapnúť numerickú klávesnicu.

Pre MacBook používateľov: 

Na MacBooku súčasne stlačíte ⌥ Option+R. Option je klávesa alt so znakom ⌥. Pravé alebo ľavé rozloženie nie sú dôležité.

Ako správne skloňovať slovo euro

Názov základnej peňažnej jednotky v niektorých štátoch Európskej únie euro je všeobecné podstatné meno stredného rodu a skloňuje sa podľa vzoru mesto

Skloňovanie slova euro

Pád Singulár Plurál
Nominatív euro eurá
Genitív (bez) eura (bez) eur
Datív (k) euru (k) eurám
Akuzatív euro eurá
Lokál (o) eure (o) eurách
Inštrumentál (s) eurom (s) eurami

Ako správne písať slovo euro

Čo možno mnohých prekvapí je, že euro píšeme s malým začiatočným písmenom, podobne ako názvy iných menových jednotiek (dolár, libra a pod). 

​​​​​​​Výrazy, v ktorých je euro súčasťou, sú zložené slová, preto sa píšu spolu: eurozóna, euromena, eurovoľby, eurominca, eurobankovka.

Ako a kedy používať varianty slova euro

Popri slove euro sa používa symbol €trojpísmenkový kód ISO (EUR)

Keď sa táto menová jednotka uvádza vo všeobecnosti, bez presného určenia sumy, píše sa slovom.

Príklad: Tento reklamný spot stál naozaj veľa eur. 

Ak sa popri menovej jednotke uvádza presná suma, používa sa za sumou vyjadrenou číslicami po medzere kód ISO „EUR“ – povinné vo všetkých legislatívnych textoch.

Príklad: Bol zaregistrovaný rozdiel 12 800 EUR.

Symbol eura € je vyhradený na grafické stvárnenie. Povoľuje sa však používať ho v bežnej písanej komunikácii či tlači a propagačných publikáciách. 

Zdroj