ROI pre webyNávratnosť investície- ROI (Return On Investment) je jednou zo základných metrík úspešnosti fungovania nie len webových projektov. Pri každej investícií je predsa veľmi dôležití, aby sme vedeli, čo to pre náš projekt prinieslo, aký bol z toho zisk či strata a v konečnom dôsledku, ako efektívna bola investícia a či je vhodné jej ďalšie použitie v budúcnosti.

Bohužial, hlavne v online svete, sa veľakrát zabúda, že nejaké ROI existuje a peniaze do promo kampaní a ďalších investícií sa hrnú hlava nehlava bez dodatočného vyhodnocovania. Takýmto prípadom sú častokrát aj registrácie do internetových katalógov.

V dnešnej dobe trošku upadá trend, akým sa išlo pár rokov dozadu a to boli masívne registrácie do stoviek internetových katalógov. Jedným z dôvodov je, že Google už týmto spätným odkazom (ak sa vôbec k nim podarilo dostať) neprikladá takú dôležitosť, ako tomu bolo napríklad 3 roky dozadu.

V slovenskom prostredí bola situácia vždy o trošku jednoduchšia, pretože slovenských katalógov nebolo nikdy viac ako 50, keď sa k tomu pripočítajú české, dostaneme číslo niekde okolo 150-200. Registrácia do takéhoto množstva internetových katalógov nie je až tak finančne náročná a nezaberie toľko času. Ale prečo by sa nemalo merať ROI aj pri maličkostiach? Veľa ľudí si myslí, že registrácia do slovenských či českých katalógov je zbytočnosť, iní si bez nej nevedia predstaviť propagáciu svojho webu na internete.

Pravdu však treba hľadať niekde medzi.Ak je stránka akceptovaná slušným počtom katalógov, potom to malo význam hlavne z hľadiska získania spätných odkazov, ktoré majú v konečnom dôsledku vplyv na pozície vo vyhľadávačoch. Ak je web a samozrejme jeho popis v katalógu pútavý a pre návštevníkov zaujímavý, druhotný efekt takejto registrácie môžu byť návštevy, ktoré z katalógov na web prídu. A práve toto nemusí byť ani z ďaleka zanedbateľná vec. Väčšinou totiž prevláda skeptický pohľad na potenciál internetových katalógov priviesť väčšie množstvo nových návštevníkov na webové stránky, existujú ale prípady, kedy registrácia do českých a slovenských katalógov priniesla desaťtisíce návštev.

Aby sme však nechodili okolo horúcej kaše, uveďme si konkrétny prípad. Web www.nazovdomeny.eu vznikol presne pred 19 mesiacmi. Na nasledujúcom obrázku je vývoj návštevnosti webu a zopár ďalších informácií:

dashboard
Obr. 1 Vývoj návštevnosti webu za 19 mesiacov

Registrácia do katalógov sa vykonala v prípade tohto webu počas prvého mesiaca jeho existencie a  počas 19. mesiacov existencie stránok bolo v prvej 15. zdrojov návštev až 7 internetových katalógov:

sources
Obr. 2 Zdroje návštev webu

Web sa registroval do asi 35 slovenských a 70 českých internetových katalógov a nakoniec bol úspešne zaradený do 30ky z nich, čo je takmer 30%. Vzhľadom na obsah webu a jeho zameranie je úspešnosť zaradenia celkom vysoká, ešte vyššia je však efektívnosť takejto registrácie, respektíve ROI. Ak si dáme zaregistrovať web do 100 slovenských a českých katalógov, zaplatíme obvykle do 40Eur.

V našom prípade je tento web využívaný čisto na zisky z PPC reklamy a poprípade nejaké affiliate programy. Priemerný mesačný zisk z takýchto reklám je asi 25 Eur (pri priemernej návštevnosti 15 tisíc mesačne). Za 19. mesiacov existencie webu priško naň z katalógov, do ktorých bol registrovaný, viac ako 108 tisíc návštev, čo je viac ako 25% zo všetkých návštev, ktoré web zaznamenal. Ak rátame 25 Eurový zisk na každých 15 tisíc návštev, tak ROI pre registráciu do katalógov je do dnešhého dňa približne 180 Eur, pritom náklady na registráciu boli iba 40 Eur (toto číslo môže byť výrazne nižšie v závislosti od registrátora), z čoho nám vyplýva čistý zisk 140 Eur.

Horeuvedené čísla síce zaokrúhlené, ale vo všeobecnosti vyjadrujú možnosti a potenciál takej zanedbateľnej veci, akou sa registrácia do internetových katalógov môže zdať. Ako príklad bol uvedený web s veľmi priemernou návštevnosťou a podpriemernými ziskami, čo by reálne čísla pri väčších webových projektoch mohlo ešte vylepšiť.

Na druhú stranu však treba napísať, že registrácia do internetových katalógov nemusí dopadnúť takto pozitívne pre všetky weby. Veľmi záleží na obsahu a atraktívnosti webu a taktiež jeho popisu a pozícii v samotných katalógoch. Netreba sa však báť ani tejto súčasti internetového marketingu. Základnou zásadou každého internetového biznisu by malo byť meranie a vyhodnocovanie, čo je primárnym predpokladom pre lepšiu efektívnosť a úspešnejšie podnikanie na internete.