Strávili ste niekoľko hodín nastavovaním vašej novej kampane alebo ste si zaplatili marketingovú agentúru a nadišiel ten deň, kedy má byť vaša kampaň spustená? Otvoríte si teda Google.sk a zadáte kľúčové slovo, na ktoré by sa vám vaša reklama mala určite zobraziť…a nič. Vaša reklama tam nie je.

Ako je to možné? Nastavil som všetko správne? Alebo to v tej agentúre ešte nespustili? Tu je 5 dôvodov, prečo sa práve vám vaša reklama nezobrazuje na Googli, ale kampaň spustená a nastavená je.

1. Vyčerpal sa denný rozpočet

Pokiaľ máte nastavený denný rozpočet na úrovni 2 – 3 €, môže sa veľmi rýchlo stať, že sa v priebehu dňa jednoducho minie a večer vám už Google reklamu nezobrazí. V tomto prípade je zobrazovanie reklamy obmedzené a prichádzate o potenciálnych návštevníkov.

Najlepším riešením je nastaviť neobmedzený, prípadne vyšší rozpočet pri dosahovaní stanovených cieľov. Možnosťou je aj nastaviť kampaň na rovnomerné zobrazovanie počas celého dňa, kedy sa Google snaží rozpočet neminúť hneď na začiatku dňa. V prehľadoch Google Adwords nájdete aj návrhy na optimálne zvýšenie rozpočtu.

zvysenie-rozpoctu

2. Príliš vysoká cena za klik

Úzko súvisí s prvým bodom a opäť s denným rozpočtom. Ak je priemerná cena za jeden klik na úrovni 1 € a váš denný rozpočet je 5 €, tak viac ako 5 klikov na reklamu za jeden deň mať nebudete. Následne sa reklama prestane zobrazovať, keďže sa váš denný rozpočet opäť veľmi rýchlo minul. Vysoké ceny za jeden klik súvisia s vysokou konkurenciou a je preto potrebné prehodnotiť výšku rozpočtu, prípadne zvoliť iný marketingový kanál.

3. Príliš nízka maximálna cena za klik

Cieľom každého dobrého PPC špecialistu je dosahovať čo najnižšie ceny za jeden klik. Existuje však určitá hranica, keď je už maximálna cena za jeden klik tak nízka, že reklama sa nebude zobrazovať buď vôbec, alebo až na posledných pozíciách. Je potrebné nastaviť maximálnu cenu za jeden preklik tak, aby ste prebili svoju konkurenciu a dosiahli optimálne hodnotenie vašej reklamy.

4. Reklama sa zobrazuje, ale až na druhej strane

Môže sa stať, že sa vám vaša reklama nezobrazí hneď na prvej strane, ale až na druhej, prípadne ďalšej. Ak sa neprekliknete na ďalšiu stranu, usúdite tak, že reklama sa vám nezobrazuje.

Dôvodom, prečo sa vaša reklama nezobrazuje na prvej strane, je nízke hodnotenie vašej reklamy (Ad Rank), ktoré pozostáva z maximálnej ceny za preklik a skóre kvality. Je preto potrebné zvýšiť hodnotenie vašej reklamy správnou optimalizáciou. Google Adwords vám aj sám dáva návrhy, akú maximálnu cenu za preklik zvoliť, aby ste sa nachádzali na prvej strane alebo na prvých TOP 3 pozíciách.

odhad-cenovej-ponuky

5. Personalizácia výsledkov

Ak sa vám predsa len vaša reklama už zobrazila, ale vy ste na ňu aj tak neklikli, môže sa v budúcnosti stať, že sa vám už nezobrazí vôbec. Tým, že na danú reklamu nekliknete, Google vyhodnotí, že je pre vás daná reklama nezaujímavá a bude vám ju zobrazovať menej často alebo vôbec. Google sa snaží zobrazovať používateľom reklamy, o ktoré majú záujem a ktoré v konečnom dôsledku povedú ku kliknutiu a následne ku konverzii.

Využívajte preto k zobrazeniu reklamy nástroj v Google Adwords „Ukážka a diagnostika reklamy” (v angličtine Ad Preview and Diagnosis Tool).

Ukážka a diagnostika reklamy

Ak chcete vidieť, ako bude vyzerať vaša reklama vo vyhľadávaní Google.sk, využite tento nástroj. Jeho výhoda je v tom, že zobrazuje presne tie isté výsledky, ako keby ste išli priamo cez vyhľadávač, ale nezaznamenáva žiadne štatistiky. Nebudú sa vám teda zbytočne zaznamenávať zobrazenia vašej reklamy, a tým pádom nebudete ani znižovať mieru prekliku reklám (CTR).

Výhodou je, že ak sa vaše reklamy z nejakého dôvodu nezobrazujú, tak vám tento nástroj ihneď ukáže príčinu. Viete tak problém ihneď opraviť a zabezpečiť správne zobrazovanie reklám.

Navyše, tento nástroj môžete využiť na zobrazenie reklamy v akejkoľvek krajine, na ktorú je cielená. Tiež si môžete zvoliť zariadenie, na ktorom sa má reklama zobrazovať. Tento jednoduchý nástroj nájdete v Google Adwords v sekcii „Nástroje>Ukážka a diagnostika reklamy”.

ukazka-a-diagnostika-reklamy

Odporúčame využívať na zobrazenie a kontrolu reklám tento nástroj, aby ste zistili príčinu, prečo sa vaše reklamy nezobrazujú správne a neovplyvňovali a nezhoršovali štatistiky vašich kampaní.