Základom každej vyhľadávacej kampane v Google Adwords sú kľúčové slová. Pomocou nich zistíme, čo užívatelia hľadajú a vieme im na to ponúknuť relevantnú odpoveď  pomocou reklamy, ktorá uspokojí ich potreby a zároveň splní stanovené marketingové ciele. Práve preto je správne nastavenie kľúčových slov jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvnia úspešnosť kampane a návratnosť investícií.

V nasledujúcom článku popíšem techniky, na ktoré by ste mali myslieť pri tvorbe kľúčových slov pre vašu kampaň, aby vám priniesla čo najväčší úžitok.

1. Zosúlaďte kľúčové slová s vašimi cieľmi

Pred začiatkom tvorby slov sa najprv zamyslite nad viacerými cestami, cez ktoré vás môže potenciálny zákazník nájsť.  Vychádzame z toho, že naša cieľová skupina sa ďalej segmentuje na jednotlivé persóny, ktoré majú rozdielne vlastnosti a nákupné správanie. Príklady rozdelenia slov:

  • Slová podľa obsahu stránky  ̶  pred začatím tvorby slov je dobré prejsť  si obsah webu a jeho štruktúru. Podľa toho rozvrhneme aj slová. Netreba zabudnúť na kľúčové slová zahrňujúce URL  a jej variácie. Zabezpečia vám zobrazenia pre ľudí, ktorí hľadajú vašu stránku, ale nesprávne ju napísali alebo ju presne nepoznajú.
  • Brandové slová  ̶  používatelia poznajú vašu značku a hľadajú o nej informácie alebo stránky. Niekedy aj konkurencia môže cieliť na vaše brandové slová, preto je dobré mať ich pokryté a posilnené vyššou ponukou.
  • Produktové slová – uistite sa, že vaše kľúčové slová pokrývajú nielen hlavné produkty, ale aj modely, variácie, poprípade farby.
  • Slová podľa nákupného procesu – užívateľ vyhľadáva rôzne slová v rôznych fázach nákupného procesu. Na začiatku môže hľadať napríklad vlastnosti a farbu a neskôr to už môže byť cena a dostupnosť.
  • Podľa konkurencie – nieje na škodu si pozrieť,  aké slová používa konkurencia a získať tak prehľad a istú výhodu.

2. Rozdeľte slová do skupín podľa ich určenia

Rozdelenie kľúčových slov podľa toho, na čo sú určené, nám neskôr pomôže v lepšej optimalizácií kampaní a ich výkonu. Jedna skupina môžu byť slová, ktoré privádzajú najviac návštevníkov a majú najvyššie CTR. Druhá skupina zase vysoko výkonné slová, ktoré privádzajú konverzie a optimalizujeme ich na CPA. Pointa je, aby sme zoskupovali slová, ktoré plnia podobné ciele, alebo majú podobnú hodnotu v rámci štruktúry kampane.

3. Odstráňte nevýkonné slová

Často sa stáva, že kľúčové slová, o ktorých si myslíme že budú zaručene fungovať nefungujú  a zbytočne míňajú rozpočet bez konverzií alebo za vysokú cenu. Takéto slová nie je dobré zbytočne držať na účte a čakať, že sa rozbehnú. Treba ich odstrániť  a hľadať nové možnosti, ako získať návštevnosť a pozície.

4. Pomôžte si variáciami voľnej a presnej zhody

Na začiatku kampane je dobré spustiť slová vo voľnej zhode. Vďaka tomu získame longtailové frázy, ktoré nám pomôžu upresniť cielenie. Časom, keď sa ukáže výkonnosť kľúčových slov, prehodíme najvýkonnejšie slová z voľnej do presnej zhody. To nám pomôže k lepším pozíciám za nižšiu priemernú cenu za klik a samozrejme aj k zvýšeniu konverzií. Frázovú zhodu je dobré využívať, keď má produkt viacej vlastností alebo premenných. Keď zistíme, ktoré variácie sú najvýkonnejšie a najvyhľadávanejšie, môžeme pre nich vytvoriť  novú reklamnú skupinu so slovami v presnej zhode.

5. Nerobte zbytočné kombinácie a variácie

Veľa ľudí, ktorí začínajú s PPC kampaňami tvoria zbytočne komplikované kombinácie a variácie slov. Zbytočne to zaberá čas, pretože Adwords obsahuje funkciu, ktorá automaticky pokrýva aj takéto slová. Funkciu nájdeme na spodku v nastavení kampane.

Untitled

6. Dynamické cielenie kľúčových slov DSA

Táto voľba je vhodná pre stránky, ktoré majú vysoko obrátkový tovar, ktorý sa často mení. Manuálne pridávanie a aktualizovanie kľúčových slov by nebolo flexibilné a zaberalo by veľa času. V takýchto prípadoch odporúčam použiť dynamické kampane, ktoré dokážu vytvárať kľúčové slová v reálnom čase a generujú ich priamo z obsahu stránky. Google myslel aj na to, že každá stránka má odlišnú štruktúru, a preto sa dá nastaviť generovanie slov z viacerých zdrojov, napríklad titulka stránky, kategória, URL alebo jednoducho celý obsah  webu. Netreba však zabúdať na výlučenie určitých podstránok, na ktoré nechceme smerovať reklamy. Môžu to byť napríklad kontakty alebo zmluvné podmienky. Untitled

7. Posilnite existujúce kľúčové slová

Namiesto ďalšieho  hľadania nových slov môžeme skúsiť posilniť aktuálne slová. Dá sa to dosiahnuť zlepšením Adranku.  Adrank je veličina, ktorá určuje, na akej pozícii sa reklama zobrazí a za akú cenu. Adrank kľúčových slov sa dá zvýšiť  tromi spôsobmi:

  • Navýšením cenovej ponuky
  • Zlepšením skóre kvality – skóre kvality je hodnotenie slov podľa relevantnosti k reklamnému textu, obsahu webstránky a miery prekliku, ktoré slovo získa. Čím je skóre kvality vyššie, tým je lepšia pozícia a nižšia cena za klik.
  • Pridaním reklamných rozšírení – reklamné rozšírenia sú osvedčeným spôsobom, ako zlepšiť výkon reklám a zvýšiť mieru prekliku.

  Untitled

8. Zobrazovanie v partnerskej sieti.

Pri tvorbe kampane môžeme rozšíriť zásah kľúčových slov do siete partnerských stránok. Týmto spôsobom rozšírime zásah slov aj na ľudí, ktorý nevyužívajú primárne stránku Google. Po čase je dobré vyhodnotiť si výkonnosť reklám v tejto sieti  a podľa toho zhodnotiť či nám prináša úžitok. 1

9. Používanie negatívnych kľúčových slov

Negatívne kľúčové slová majú dôležitú úlohu skoro pri každej vyhľadávacej kampani. Pomocou nich vyčleníme slová,  ktoré sú príbuzné produktu alebo službe, no nechceme, aby sa na ne zobrazovali reklamy. Ako príklad uvediem predajňu luxusných šperkov. Použijeme kľúčové slovo „šperky“, na ktoré sa môžu chytať frázy, ako napríklad „lacné šperky“,  „strieborné šperky“ a podobne. Nechceme však plytvať rozpočet na ľudí, ktorí hľadajú lacné šperky, pretože také v ponuke nie sú. Preto slovo „lacné“ vyčleníme medzi negatívne slová.

10. Robte pravidelný Search query report

V tomto reporte vidíme presné frázy, na ktoré sa zobrazili reklamy. Sú to rôzne variácie kľúčových slov, ktoré sú vo frázovej alebo voľnej zhode. Search query report nám pomáha nájsť nové možnosti kľúčových slov, pretože vidíme čo naozaj užívatelia hľadajú a podľa toho môžeme pridávať alebo vylučovať kľúčové slová. Untitled

Na záver by som len dodal, že celá snaha je jednoducho nájsť kľúčové slová, ktoré „predávajú”.  Niekedy slová, ktoré perfektne vystihujú váš biznis, vôbec nefungujú a treba hľadať  alternatívu. Verím, že vyššie uvedené techniky vám pomôžu nájsť  tie správne slová a ušetria vám čas aj peniaze.