Visi kvíz: Viete správne písať čiarky? Otestujte sa

Otestujte si svoje vedomosti o písaní čiarok v našom gramatickom kvíze.

Máte v hlave hlboko vryté, že pred spojkou „a“ sa čiarka nikdy nepíše? Omyl. Existujú prípady, keď sa čiarka píše aj pred „a“. Vyberte možnosť, kde chýba:

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Slovenčina má mnoho výnimiek, a preto je pre cudzincov jedným z najťažších jazykov. Zloženými spojkami „a teda“, „a preto“, „a tak“ vyjadrujeme dôsledkový vzťah, preto pred ne vždy píšeme čiarku.

V ktorej vete chýba čiarka?

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Buď sa naučíš tú gramatiku, alebo dopadneš ako analfabet. Pri vylučovacom spôsobe by sa pred každou druhou spojkou v týchto prípadoch mala písať čiarka.

V ktorej vete sa pred „alebo” píše čiarka?

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Či zajtra, alebo o rok – stanovený cieľ splním. Keď sa vo viacnásobnom vetnom člene opakuje zlučovacia spojka a uvádzajú sa ním možné varianty, čiarka sa pred druhou a každou ďalšou spojkou píše. To, že „či” začína vedľajšiu vetu spoznáte tak, že hlavná veta bez nej nedáva zmysel. Ako vo vete: Neviem, či sa ti to v živote zíde alebo nezíde, samotné „neviem” by nevypovedalo o ničom. Vtedy čiarku pred „alebo” nepíšte.

Vyberte vetu, v ktorej píšeme pred spojkou „ako” čiarku.

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Našiel spôsob, ako zvýšiť produktivitu. Ak spojka „ako” uvádza vedľajšiu vetu, čiarku píšeme. Ak stojí „ako” za hlavnou vetou samostatne a bez vedľajšej vety, čiarku nepíšeme. Platí to aj pre iné spojky (kde, prečo, ktorý, aký…).

V ktorej vete píšeme čiarku?

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Prednášam na firemných podujatiach, ako aj v školách. Čiarku pri spojeniach „tak – ako aj” a „ako – tak aj” píšeme.

Ak je vo vete viacero prídavných mien, kedy píšeme čiarku?

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Na lúke rástli červené, žlté i biele kvety. Čiarka sa píše, ak ide o viacnásobný prívlastok. Slová sú v priraďovacom, rovnocennom vzťahu.

V ktorom prípade chýba čiarka?

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Deti, vedomé si svojej chyby, sa ospravedlnili. Pri vyjadrení prívlastku za podmetom čiarku píšeme z oboch strán. Pri jeho vynechaní sa význam vety nemení.

V ktorom prípade sú čiarky použité SPRÁVNE?

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Od Bratislavy cez Liptov až po Košice. Pri použití „od – cez – po” čiarky nepíšeme.

Vyberte gramaticky správnu možnosť:

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Dobrý deň, pani Nováková, píšem Vám… Za pozdravom a oslovením vždy píšeme čiarku.

Gramaticky korektná možnosť je…

Correct! Wrong!

Správna odpoveď: Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom Kristína Zdvorilostné formuly na konci e-mailu sú znakom slušnosti a píšu sa dvoma spôsobmi. Za vetou dávame bodku, napríklad: Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ak použijeme len formulu S pozdravom, bodku ani čiarku za ňu nepíšeme.

Visi kvíz: Viete správne písať čiarky? Otestujte sa
Gratulujeme! Písanie čiarok perfektne ovládate.
Zdroje : https://visibility.sk/blog/ako-spravne-pisat-emaily/ https://visibility.sk/blog/ciarky-ktore-vas-v-skole-zle-naucili/ https://visibility.sk/blog/pisanie-ciarok-nie-je-malina-tychto-5-pravidiel-vam-pomoze/
Hups. V písaní čiarok máte ešte medzery.
Doštudujte si svoje vedomosti tu: https://visibility.sk/blog/20-nespisovnych-vyrazov-ktore-pouzivame-casto/ https://visibility.sk/blog/ako-spravne-pisat-emaily/ https://visibility.sk/blog/ciarky-ktore-vas-v-skole-zle-naucili/ https://visibility.sk/blog/pisanie-ciarok-nie-je-malina-tychto-5-pravidiel-vam-pomoze/

Share your Results: