Definícia

White space, tiež známy pod názvom negative space, je miesto v rámci určitého priestoru, kde sa nenachádza žiadny obsah. Môže to byť napríklad priestor medzi riadkami v knihe či blogu alebo miesto medzi viacerými obrázkami.  

Popis

White space je kvôli rôznorodosti využitia rozdelený do dvoch kategórií – micro a macro:

  • Micro white space, ako sa dá vydedukovať z názvu, označuje malú plochu prázdneho priestoru napríklad medzi písmenami, riadkami alebo medzi viacerými obrázkami, ako napríklad v galérii v mobile. Tento typ white space-u slúži najmä na eliminovanie vizuálneho chaosu a pocitu „zapratanosti“ v priestore.
  • Macro white space, na rozdiel od micro white space, označuje väčšie prázdne plochy medzi dizajnovými prvkami. Macro white space slúži napríklad na oddelenie dvoch tematicky nesúvisiacich obsahov, na oddelenie textu a obrázku, macro white space je tiež možné nájsť aj v knihách ako marginálie.

White space teda nie je len miesto, ktoré dizajnér nevedel vyplniť obsahom. V skutočnosti hrá v dizajne veľkú rolu a má viacero dôležitých úloh:

  • Uľahčuje používateľovi čítanie a celkovú orientáciu v obsahu
  • Priťahuje pozornosť na dôležité prvky a práve vďaka tomu dokáže zvýšiť interakciu
  • Odstraňuje vizuálny chaos a pomáha používateľovi logicky triediť informácie
  • Dotvára vizuálnu identitu

Správnym využitím white space-u vieme dosiahnuť požadované výsledky.

Príklad

Macro white space okolo loga Google a ikon pod vyhľadávaním:

Čo je to white space?