Definícia

Verejná wifi je bezdrôtové pripojenie na internet, ktoré je založené na princípe rádiových vĺn, ktoré sa pohybujú medzi vaším zariadením a smerovačom, ktorý sprostredkúva pripojenie vo verejnom priestore, ako sú napr. parky, kaviarne či nákupné centrá. 

Popis

Prvé verejné wifi pripojenia boli zavedené na konci 90. rokov 20. storočia a predstavovali obrovskú zmenu v pripojení na internet, ktoré nebolo viazané na kábel. Od tej doby sa neustále počet miest, kde sa dokážeme pripojiť na zdieľaný internet, rozrastá, vďaka čomu môžu ľudia ušetriť vlastné dáta, keďže je to zdarma. V súčasnosti medzi najviac využívané miesta patria napr. kaviarne, verejná doprava, letiská a dovolenkové destinácie.

Aj napriek dnešnej širokej dostupnosti pripojenia na internet, či už formou mobilu, alebo prenosného počítača, musí ich používateľ počítať aj s rizikami, ktoré prinášajú. Môže sa stať, že vybraná wifi sieť nie je šifrovaná, čo znamená, že údaje, ktoré sa prenášajú medzi zariadením a smerovačom, môžu byť prečítané tretími stranami, čím môže dôjsť k zneužitiu citlivých údajov, osobných komunikácií či dokonca krádeži identity.

Rady, ako sa chrániť pri používaní verejného internetu:

  • Používajte VPN (Virtual Private Network) – virtuálnu privátnu sieť, ktorá zašifruje komunikačný kanál.
  • Overte si, či daná wifi sieť je oficiálnou v rámci miesta, kde sa nachádzate.
  • Vyhnite sa prihlasovaniu do internet bankingu či nákupom cez internet.
  • Neprihlasujte sa do citlivých kont súvisiacich napr. s prácou, zdravotnou poisťovňou či mobilným operátorom.
  • Používajte spoľahlivý antivírusový program.

Verejná wi-fi je užitočný spôsob, ako sa dostať k informáciám a komunikovať na diaľku aj v prípade nedostatočného dátového pripojenia, napr. počas pobytu v zahraničí. Je však potrebné myslieť najmä na kybernetickú bezpečnosť, aby sme neprišli o citlivé údaje a vyhli sa tak nepríjemným situáciám.