Definícia

Upsell je predajná technika, ktorej cieľom je predať zákazníkovi nový produkt, prípadne doplnkové produkty a služby, ktoré si nemal v pláne zaobstarať. Upsell je často založený na správnom odhade klientových potrieb – je o presvedčení, čo klientove potreby uspokojí najlepšie.

Popis

Pri upselle sa sústredíme na už existujúcich klientov. Upsell okrem správneho odhadu zákazníkových potrieb tiež slúži na zvýšenie príjmov z predaja. Často býva zemieňaný s cross-sellingom, ktorý slúži na ponúkanie produktu ako doplnok k existujúcemu nákupu.

Aké je správne využitie upsellu?

  • Neodporúčať produkt, ktorý je výrazne drahší ako kupovaný produkt,
  • vysvetliť výhody, ktoré vzniknú využitím ponuky,
  • nebyť naozaj dotieravý, prípadne agresívny pri nezáujme zákazníka,
  • treba odhadnúť a nepremeškať správnu príležitosť na upsell,
  • ponúknuť zľavu v správnom okamihu na povzbudenie.

Príklad

Klient napríklad využíva 2 roky služby marketingovej agentúry v podobe správy sociálnych sietí na Facebooku a Instagrame. Ako upsell mu možno ponúknuť správu aj na LinkedIne.