Definícia

Tender je proces, ktorým spoločnosti hľadajú vhodných dodávateľov služieb alebo produktu. V marketingu ide o výber spoločnosti alebo agentúry na zabezpečenie svojich marketingových potrieb, kampaní, budovaní stratégie alebo na dlhodobé spolupráce. Počas tendra vypracúvajú spoločnosti práce na základe zadaní od zadávateľa.

Popis

Proces tendra sa zvyčajne začína zverejnením oznámenia o tom, že spoločnosť hľadá dodávateľa pre konkrétny projekt, dodanie služby a pod. V oznámení sa uvádzajú podrobnosti o projekte, požiadavky na služby a termíny pre predkladanie vypracovaných cenových ponúk. 

Príkladom marketingového tendra môže byť spoločnosť, ktorá hľadá agentúru na vytvorenie novej reklamnej kampane, vytvorenie webstránky, loga, brandovej identity a pod.

V rámci tendra zvykne spoločnosť zverejniť alebo odoslať požiadavky agentúre / spoločnosti na vytvorenie podkladov, vrátane detailných požiadaviek na cieľovú skupinu, obsah, predstavu a rozpočet. Potenciálni dodávatelia následne pracujú na zadaní a v stanovenom termíne predložia svoje ponuky. Tie sú zhodnotené na základe kritérií stanovených spoločnosťou, dôležité sú napr. skúsenosti v danom segmente, referencie, cena za prácu a samotné návrhy. Dôležitá je kreativita a efektivita.

Celkovo je tender spôsob, ako zabezpečiť, že spoločnosť získa kvalitné a profesionálne služby od spoľahlivých dodávateľov, ktorí sú schopní splniť jej požiadavky a ciele.

Vo Visibility sa napr. riadime pravidlami a princípmi Férového tendra.