Definícia

Template alebo aj „šablóna“ je preddefinovaný vzor alebo štruktúra, ktorá slúži na vytváranie nových dokumentov, webových stránok alebo iných obsahov. Šablóna obsahuje prednastavené prvky, ktoré môžeme prispôsobiť alebo upraviť podľa konkrétnych potrieb. 

Popis

Template sa používa na zjednodušenie procesu vytvárania nových materiálov a na zabezpečenie konzistentného vzhľadu a štýlu. Šablóny sú často používané v grafickom dizajne, pri programovaní webových stránok, vytváraní obsahu rôznych typov dokumentov či formátov a pod. Ich využívanie dokáže špecialistom ušetriť mnoho času.

Template viete využiť napríklad v online dokumentoch, kde máte vytvorený template toho, ako by mal vyzerať článok alebo slovník, resp., čo by mal obsahovať. Rovnako ho môžete využiť v grafickom dizajne, kde si navrhnete základný grafický dizajn pre komunikáciu vašich produktov a následne už iba meníte texty, pridávate obrázky, grafy alebo meníte iné premenné.

Tvorba a využitie templatov má dva primárne dôvody:

1. Rýchle vytvorenie daného typu obsahu:

  • Pri použití templatu na tvorbu obsahu je menšia pravdepodobnosť, že človek zabudne zahrnúť nejakú konkrétnu časť a teda sa nebude musieť k obsahu vracať a upravovať ho.

2. Pre zachovanie jednotného štýlu/ dizajnu:

  • Pri používaní templatov môžete vytvárať príspevky rýchlejšie, ale hlavne zachovávate jednotný dizajn, ktorý používate v komunikácii. Tak isto nemusíte zaťažovať grafikov alebo iných špecialistov tvorbou grafík pre rôzne média, nakoľko bude template pripravený a iba s ním bude daný špecialista pracovať.

Medzi známe templatove spoločnosti patria napríklad Freep!k, Envato Elements alebo aj Canva.

Príklad

Ako príklad môžeme uviesť tento template od Freepik.com:

Template na infografiku od Freepik

Alebo túto šablónu od firmy Canva:

Template na infografiku od Canva