Definícia

Telemarketing predstavuje metódu priameho marketingu, pri ktorej obchodníci využívajú telefonickú komunikáciu s potenciálnymi alebo existujúcimi zákazníkmi s cieľom predaja produktov alebo služieb.

Popis

Telemarketing poskytuje firmám možnosť aktívne kontaktovať zákazníkov telefonicky, či už s cieľom predávať nové produkty, obnovovať existujúce služby alebo informovať o najnovších ponukách.

Telemarketing môže byť rozdelený na dve hlavné kategórie: aktívny telemarketing, keď firma volá potenciálnym zákazníkom, a pasívny telemarketing, keď firma prijíma hovory od zákazníkov v reakcii na reklamu alebo inú promo akciu.

Výhody telemarketingu

  • Telefonický kontakt: Umožňuje priamy dialóg s klientom, čo pomáha lepšie pochopiť jeho potreby a predstaviť mu prispôsobenú ponuku.
  • Flexibilita: Kampane môžu byť rýchlo upravené alebo zmenené na základe spätnej väzby získanej od zákazníkov.
  • Merateľnosť: Úspešnosť kampaní je relatívne ľahko merateľná, napríklad prostredníctvom sledovania konverzných pomerov.
  • Cielenie: Poskytuje presné cielenie na základe predchádzajúceho sa správania zákazníkov alebo demografických údajov.

Nevýhody telemarketingu

  • Vysoká miera odmietnutia: Mnohí ľudia vnímajú telemarketingové hovory ako rušivé alebo nežiaduce, čo môže viesť k odmietavej reakcii.
  • Právne obmedzenia: Existujú prísne predpisy týkajúce sa toho, kedy a ako môžu byť telemarketingové hovory uskutočňované, vrátane potreby súhlasu pred volaním.
  • Náklady: Efektívne telemarketingové kampane vyžadujú investície do školenia operátorov, technológie a správy databáz kontaktov.
  • Imidž značky: Nesprávne manažovaný telemarketing môže poškodiť reputáciu firmy, obzvlášť, ak zákazníci čelia nežiaducim hovorom.