Definícia

Magazín Stratégie patrí medzi najznámejšie tituly v oblasti marketingu, reklamy a médií.  Prináša analýzy, reportáže, rozhovory a trendy z marketingovej komunikácie. Je určený odborníkom i širokej verejnosti. Funguje v online i tlačenej podobe.

Popis

Stratégie vznikli v roku 1994 ako mesačník a odvtedy vychádzajú vo vydavateľstve Mafra Slovakia. Zameriavajú sa na efektívne využívanie marketingových nástrojov, poskytujú informácie o účinných komunikačných formách a správaní najväčších hráčov na trhu. Obsah magazínu obsahuje vyhľadávané dáta a výskumy, informácie z digitálneho sveta, analytické príspevky o aktuálnych témach a rozhovory s expertmi v oblasti marketingu, médií a reklamy. 

Stratégie každý mesiac poskytujú prehľad domácich udalostí a prostredníctvom príspevkov zo zahraničia prinášajú novinky a trendy z marketingovej oblasti.

Jeho redakcia je zložená z odborníkov a novinárov s hlbokými znalosťami v oblastiach, ktorým sa magazín venuje. 

Magazín taktiež organizuje konferencie a semináre.