Definícia

Stáž je dočasná pracovná skúsenosť, ktorá umožňuje jednotlivcom získať praktické znalosti a zručnosti v určitej profesii alebo odvetví, často bez nároku na plnú pracovnú odmenu.

Popis

Stáž je forma zamestnania, ktorá je zvyčajne dočasná a často sa orientuje na študentov alebo nedávnych absolventov, ktorí chcú získať praktické skúsenosti v konkrétnej oblasti. Stáže môžu byť platené alebo neplatené a poskytujú stážistom možnosť učiť sa nové veci pod dohľadom skúsenejších profesionálov.

Aké sú výhody stáže?

Výhody stáže sú mnohostranné. Pre stážistov predstavuje stáž cennú príležitosť získať praktické skúsenosti, zlepšiť svoje profesionálne zručnosti a rozšíriť si profesijné kontakty v danom odvetví. Stážisti sa môžu oboznámiť s každodennými pracovnými postupmi a kultúrou konkrétnej spoločnosti, čo im môže pomôcť pri rozhodovaní sa o svojej budúcej kariére. 

Stáž ako benefit pre firmy

Pre firmy predstavujú stáže príležitosť na získanie nadšených a motivovaných pracovníkov, ktorí môžu do firmy priniesť nové nápady. Navyše, stáže umožňujú spoločnostiam efektívne identifikovať potenciálnych budúcich zamestnancov a v mnohých prípadoch môžu viesť k ponuke stáleho zamestnania.

Príklad

Takúto stáž môžete získať aj u nás vo Visibility v rámci Visigate, kde každý rok vyberáme niekoľkých stážistov, ktorí sa štyri mesiace vzdelávajú a následne sa niektorí z nich stávajú aj našimi novými kolegami. Prečítajte si viac v článku Visigate: Prihlás sa na stáž a vstúp do sveta marketingu.

Visigate stáž od Visibility odovzdávanie diplomov