Definícia

Skript (z angl. script) je časť programátorskej syntaxe, samostatný program alebo sada príkazov, ktoré sú písané v špeciálnom skriptovacom/programovacom jazyku. Jeho hlavným cieľom je vykonávanie určitých úloh, ktoré programátor spracoval. Skripty sa často používajú na zjednodušenie a automatizáciu rutinných alebo opakujúcich sa úloh.

Popis

Skripty nemusia byť kompilované, čo znamená, že sú interpretované priamo softvérovým prostredím, čo zvyšuje ich flexibilitu a rýchlosť vývoja. V programovaní sa rozlišuje procedurálne programovanie a OOP (objektovo orientované programovanie). Aj jednoduchý skript môže byť programovaný obomi spôsobmi. Proti komplexnému programátorskému vývoju/programovaniu, je skript len časť celého „ekosystému“

Príklad

Bash skripty v Unix/Linux

Bash skripty sú bežné v unixových a linuxových prostrediach. Môžu sa používať na automatizáciu úloh v termináli, ako napríklad spracovanie súborov, spúšťanie programov alebo zálohovanie dát.

JavaScript skripty na webových stránkach

JavaScript je populárny skriptovací jazyk používaný na webových stránkach. Skripty v JavaScripte môžu zabezpečiť interaktivitu na stránke, kontrolu formulárov, animácie a iné dynamické funkcie.

Python skripty v automatizácii úloh

Python je vynikajúci jazyk na písanie skriptov pre automatizáciu úloh. Môže ísť o manipuláciu s dátami, spracovanie textových súborov alebo dokonca o vývoj skriptov pre umelú inteligenciu.

PowerShell skripty vo Windows prostredí

PowerShell skripty sú často používané v prostredí Windows na riadenie a automatizáciu rôznych systémových úloh a správy serverov.