Definícia

Regular expressions, označované aj skratkami „regex“ alebo „regexp“, predstavujú užitočný nástroj, ktorý sa využíva primárne pri vyhľadávaní a spracovaní textu alebo extrahovaní informácií.

Popis

Regular expressions umožňujú tvorbu komplexných vzorcov pomocou špeciálnych znakov a operátorov. Tieto vzorce môžu zahŕňať rôzne podmienky a možnosti, čím umožňujú vyhľadávanie konkrétnych reťazcov, identifikáciu opakujúcich sa vzorov alebo definovanie rôznych alternatívnych možností.

Pri spracovaní textu s využitím „regex“ je možné efektívne identifikovať a pracovať s dátami na základe presne špecifikovaných kritérií. Toto sa využíva najmä v oblasti analýzy logov, spracovania webových údajov a ďalších, kde je potrebné systematicky analyzovať a filtrovať textové informácie.

Každý prípad použitia „regex“ môže byť individuálny, pretože rôzne programovacie jazyky a nástroje môžu poskytovať rôznu syntax a funkcionalitu. Regular expressions sú podporované vo väčšine skriptovacích jazykov, ako sú Perl, Python, PHP a JavaScript a tiež v programovacích jazykoch všeobecného charakteru, napríklad v Jave. Dokonca sa vyskytujú aj v bežných textových editoroch, ako je Word, kde sa využívajú na vyhľadávanie textov.

Príklad

Jeden konkrétny príklad využitia „regex“ v oblasti marketingu, je pri práci s nástrojmi ako Looker StudioGoogle Analytics. Napríklad, pre identifikáciu návštevnosti konkrétnych podstránok môžeme pomocou REGEXP_CONTAINS definovať časti jednotlivých URLs. Takýmto spôsobom môžeme efektívne kategorizovať a analyzovať ich návštevnosť.