Definícia

QR kód (z angl. quick response code) je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý obsahuje informácie vo forme čiernobielych štvorcov a obdĺžnikov. QR kódy sú grafické reprezentácie dát, ktoré môžu byť ľahko skenované a dekódované pomocou QR čítačiek, mobilných aplikácií alebo iných zariadení s kamerou.

Popis

QR kódy tvoria čiernobiele štvorce a obdĺžniky na bielom pozadí. Každý QR kód obsahuje tzv. referenčné markery alebo rámce, ktoré pomáhajú pri jeho skenovaní.

QR kódy môžu obsahovať rôzne druhy informácií, vrátane webových URL adries, textových správ, kontaktov z adresára, WiFi hesiel, informácií o produktoch, geografických súradníc a mnoho ďalších informácií. 

Využívajú sa v mnohých sektoroch, napríklad v oblasti reklamy, marketingu, logistiky, gastra, dopravy, zdravotnej starostlivosti a mnohých ďalších. 

V praxi sa osvedčili najmä pri rýchlom zdieľaní informácií, pripojení k webovým stránkam, skladovaní údajov alebo vytváraní jednoduchých spôsobov platby.

Príklad

Ukážka QR kódu v telefóne