Definícia

Python je programovací jazyk, ktorý bol vyvinutý v 90. rokoch 20. storočia. Je známy svojou jednoduchosťou, čitateľnosťou kódu a schopnosťou rýchlo vyvíjať rôzne typy aplikácií. Python je interpretovaný jazyk a môže byť používaný na rôznych platformách.

 Python je univerzálny jazyk, ktorý nájde uplatnenie v rôznych oblastiach, od vývoja webových aplikácií, cez analýzu dát, po umelú inteligenciu a v dnešnej dobe viac a viac využívanú automatizáciu. V posledných rokov sa Python využíva na vývoj umelej inteligencie (AI). Je populárny medzi programátormi pre svoju jednoduchosť, čo ho robí vhodným pre začiatočníkov aj skúsených vývojárov.

Ako sa Python využíva

 • Web Development/tvorba webstránok:
  • Vytvorenie dynamických webových stránok alebo backendu pomocou webových frameworkov ako Flask alebo Django.
 • Data science:
  • Analyzovanie a spracovanie dát pomocou knižníc ako Pandas, vytváranie vizualizácií s Matplotlib a vykonávanie strojového učenia s knižnicou Scikit-learn.
 • Automatizácia:
  • Vytváranie skriptov na automatizáciu opakujúcich sa úloh alebo manipuláciu súborov v operačnom systéme.
 • Vývoj hier:
  • Vytváranie jednoduchých hier pomocou herného frameworku, ako je Pygame.
 • Umelná inteligencia a machine learning:
  • Implementácia algoritmov strojového učenia/machine learning pomocou knižníc TensorFlow alebo PyTorch.
 • Aplikácie na správu systému:
  • Vytváranie skriptov na správu a monitorovanie systému, vrátane spracovania logov alebo konfigurácie serverov.

 Syntax Pythona je jednoduchá a intuitívna, čo z neho robí atraktívnu voľbu pre široké spektrum vývojových projektov. Syntax tohto programovacieho jazyka sa často podobá hovorenému slovu v angličtine.

Príklad

Ako príklad uvádzame jednoduchý cyklus, ktorý vypíše čísla od 0 – 9:

for number in range(10)

               print(number)