Definícia

Pyramídová schéma (tiež pyramídová hra) je investičný model, ktorý sa zakladá na sľube vysokých ziskov z náboru nových členov namiesto predaja produktov alebo služieb. Tento systém je neudržateľný a často nelegálny, pretože profituje predovšetkým z príspevkov nových členov, ktorí sú použití na vyplácanie ziskov pre osoby na vrchole hierarchie.

Popis

V pyramídovej schéme každý nový člen platí istú sumu peňazí na vstup do systému a je motivovaný naverbovať ďalších ľudí, ktorí taktiež platia vstupné. Tieto vstupné poplatky sa potom používajú na vyplatenie ziskov pre tých, ktorí sú vyššie v hierarchii. Tento cyklus pokračuje s prírastkom nových členov, ktorí sú na dne hierarchie a ktorí majú malú alebo žiadnu šancu na zisk.

Pyramídová schéma slúži primárne na obohatenie zakladateľov a ľudí na vrchole schémy. Tieto schémy sú často prezentované ako príležitosti na rýchle zbohatnutie, avšak realita je taká, že väčšina ľudí stráca svoje investície.

Vo väčšine krajín, vrátane Slovenska a Českej republiky, sú pyramídové schémy nelegálne a považované za podvod. Okrem straty investovaných peňazí môžu účastníci čeliť právnym následkom a reputačnej škode. Zapojenie do takýchto schém môže viesť k obvineniam z podvodného konania.