Definícia

Príkazový riadok, z angličtiny command line interface (CLI), je rozhranie, vďaka ktorému dokáže používateľ komunikovať s operačným systémom alebo programom. Obsahuje jednotlivé príkazy alebo inštrukcie pre počítačový systém, vďaka ktorým dokáže používateľ vykonávať operácie.

Popis

Príkazy/syntax pre príkazový riadok sa často používajú v príkazových shelloch v UNIX/Linux systémoch, ale aj v príkazovom okne v systémoch typu Windows.

Príkazový riadok známy ako terminál, umožňuje operácie od kopírovania, inštalovania, prehľadávania súborov, ale aj konfigurácie alebo vytváranie rôznych automatizácií.

Toto prostredie využívajú často práve programátori alebo správcovia sietí.

Výhodou je, že nie je náročné na UI (user interface), čím nezaťažuje výpočtovú techniku.

Príkazový riadok poskytuje flexibilitu a kontrolu nad počítačovým systémom a je dôležitým nástrojom pre správu a automatizáciu úloh.

Príklad

Ako príklad si môžeme uviesť rôzne prostredia, ako napríklad: Command line pre Windows, iOS, Linux a i. Všetky tieto prostredia sa môžu líšiť syntaxou.